Skąd się bierze miasto? Procesy miastotwórcze w Warszawie od XIV do XXI wieku. Różnorodność – podobieństwa – konteksty

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2023-10-23 - 2023-10-25

Lokalizacja

Nazwa obiektu: Instytut Historii PAN / Muzeum Warszawy
Ulica i numer: Rynek Starego Miasta 29/31, 28-42
Miasto i kod: Warszawa 00-277

Organizator

Rynek Starego Miasta

Opis wydarzenia

Skąd się bierze miasto? Procesy miastotwórcze w Warszawie od XIV do XXI wieku. Różnorodność – podobieństwa – konteksty

Miasto w  znaczeniu przestrzennym to  złożony  proces o różnych kierunkach i zmieniającej się dynamice. Miasto w znaczeniu społecznym to zachodzący równolegle proces przemian w działalności i świadomości użytkowników tej przestrzeni. Celem  konferencji jest refleksja nad różnymi przejawami istnienia, rozwoju i zanikania przestrzeni (w liczbie mnogiej) Warszawy poprzez wieki, w aspekcie materialnym i społecznym.  Szczególną uwagę chcemy zwrócić na istniejące w Warszawie lokalne i główne centra i ich wpływ na przyspieszenie rozwoju miasta. Jak się one tworzyły w Warszawie w porównaniu do innych ośrodków miejskich?

Do nadsyłania propozycji referatów zapraszamy wszystkich zainteresowanych  badaczy: historyków, historyków sztuki i architektury, archeologów, antropologów, architektów, socjologów, kulturoznawców i geografów.

 

Konferencja koncentrować się będzie wokół takich zagadnień, jak:

  1. Powstawanie i przemiany przestrzeni oraz form miastotwórczych w Warszawie w mikro- i makroskali: zjawiska i procesy wpływające na oblicze przestrzenno-urbanistyczne i społeczne miasta;
  2. Przestrzeń i elementy miastotwórcze i ich wpływ na jednostki i zbiorowości, a także rola jednostek i zbiorowości w kształtowaniu przestrzeni, form i treści miasta;
  3. Rynek w mieście – przestrzeń tworząca i przestrzeń tworzona. Przestrzenne i społeczne przejawy procesów miastotwórczych. Podobieństwa i różnice w kontekście innych miast;
  4. Nowe metody badań nad procesami miastotwórczymi.

 

Komitet Naukowy Konferencji:
prof. Barbara Arciszewska (Instytut Historii Sztuki UW)
prof. Robert Blobaum (West Virginia University)
prof. Jarosław Czubaty (Wydział Historii UW)
prof. Matthieu Gillabert (Université de Fribourg)
prof. Andrzej Karpiński (IH PAN)
prof. Jerzy Kochanowski (Instytut Historii Sztuki UW)
dr hab. Mikołaj Madurowicz (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW)
prof. Halina Manikowska (IH PAN, emerita)
dr hab. Katarzyna Person (Żydowski Instytut Historyczny)
dr hab. Marta Rakoczy (Instytut Kultury Polskiej UW)
prof. Małgorzata Rozbicka (Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej)
Andrzej Sołtan (Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie)

Opłaty za uczestnictwo:

nieodpłatne

Strona internetowa:

https://ihpan.edu.pl/varsovia/

Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję