Międzynarodowa konferencja naukowa "Zagrożenia bezpieczeństwa w procesach globalizacji. Zagrożenia militarne"

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2023-05-18 - 2023-05-19

Lokalizacja

Nazwa obiektu: Akademia Zamojska
Ulica i numer:
Miasto i kod: 22-400 Zamość

Organizator

AKADEMIA ZAMOJSKA ; UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE ; NARODOWY UNIWERSYTET „AKADEMIA OSTROGSKA” W OSTROGU

Opis wydarzenia

Szanowni Państwo,

Zwracamy  się  do  Szanownych  Państwa  i  Państwa  Współpracowników, z zaproszeniem do udziału w konferencji Zagrożenia bezpieczeństwa w procesach globalizacji. Zagrożenia militarne. Zaproszenie to formułowane jest w nawiązaniu do zainicjowanej już kilka lat temu współpracy wokół aktualnego w sensie poznawczym i ważnego dla praktyki politycznej tematu zagrożeń bezpieczeństwa w procesach globalizacji.

Naszym zamiarem, realizowanym od 2019 roku, jest organizacja w cyklach dwuletnich międzynarodowej konferencji naukowej nt. współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa powstających w jakości życia społecznego warunkowanej procesami globalizacji. W 2019 roku odbyła się pierwsza z cyklu konferencja na temat zagrożeń politycznych, a w 2021 roku pandemicznym przedmiotem dyskusji były zagrożenia zdrowotne.

Pokłosiem każdego spotkania są obszerne, wydane z najwyższą troską o jakość naukową, edytorską i graficzną tomy redagowanych monografii zbiorowym.

Motywacją tej inicjatywy – obok dyskusji na ważne i aktualne tematy współczesności – jest integracja środowiska badawczego, tworzenie i międzynarodowych sieci badaczy wspólnej tematyki, forum prezentacji wyników badań z zamysłem ułatwiania kontaktów zespołów badawczych mogących aspirować do różnego rodzaju projektów i grantów. Z drugiej strony, ważnym motywem jest popularyzacja wiedzy o zmieniającym się świecie.

W ramach konferencji dodatkowo przewidziane są cykliczne sympozja - dysputy polskich i ukraińskich studentów, o tym samym zakresie merytorycznym. W tym przypadku planowane są dyskusje oksfordzkie, referaty i panele z udziałem reprezentantów Studenckich Kół Naukowych. Ich pokłosiem będą kolejne monograficzne tomy, będące kontynuacją pięciu już wydanych i cieszących się dużym uznaniem w środowisku studenckiego ruchu naukowego.

Niewątpliwie 2022 rok został zdominowany przez agresję Rosji na Ukrainę. Jako środowisko naukowe nie mogliśmy przejść obojętnie obok tego wydarzenia. W świetle toczącej się wojny kwestie militarne nabierają nowego znaczenia i wymagają pogłębionej analizy. Z tego też względu przedmiotem obrad trzeciej z cyklu konferencji będą zagrożenia militarne bezpieczeństwa w warunkach procesów globalizacji.

Proponujemy jednocześnie następujące problemy do dyskusji:

·       zakres i dynamika zagrożeń militarnych w środowisku procesów globalizacji;

·       zagrożenia    militarne    w     strategiach    bezpieczeństwa     państw    i organizacji międzynarodowych;

·       dynamika współczesnych konfliktów zbrojnych;

·       podmioty niepaństwowe (m.in. prywatne korporacje militarne) we współczesnych konfliktach zbrojnych;

·       wojna w Ukrainie i jej konsekwencje dla bezpieczeństwa Europy i świata;

·       siła wojskowa w projekcji siły państw i podmiotów niepaństwowych;

·       wojna hybrydowa i jako zagrożenie dla bezpieczeństwa państw w XXI wieku;

·       militaryzacja niemilitarnych zagrożeń bezpieczeństwa (‘weaponizacja’ migracji, surowców naturalnych, żywności);

·       wojny przyszłości (wojny o ziemię, wodę, synergia konfliktów zbrojnych i zmian klimatu);

·       nowy wyścig zbrojeń;

·       kontrola zbrojeń w XXI wieku i słabość międzynarodowych reżimów bezpieczeństwa;

·       nowe technologie wojskowe, w tym i sztuczna inteligencja jako wyzwanie dla bezpieczeństwa międzynarodowego;

Zaproszenie kierujemy do zainteresowanych nauczycieli akademickich, doktorantów oraz praktyków związanych z systemem współczesnego bezpieczeństwa. Liczymy na teksty – referaty  poruszające  różnorodne  aspekty  zagrożeń  militarnych  dla  bezpieczeństwa w kontekście procesów globalizacji, liczących 15 – 25 stron w językach polskim, kongresowych lub ukraińskim.

Inne ważne informacje:

·       miejsce konferencji: Zamość;

·       termin: 18 – 19 maja (czwartek – piątek) 2023 r.;

·       opłata konferencyjna: 500 zł, doktoranci 350 zł (w tym zaproszenie na dwa obiady, kolację, przerwy kawowe, opłata za tom pokonferencyjny, zwiedzanie Zamościa nocą);

·       termin zgłoszenia deklaracji o udziale w konferencji: 30 marca 2023 r.

·       termin wniesienia opłaty konferencyjnej: 10 kwietnia 2023 r.;

·       termin złożenia tekstu referatu do druku: koniec września 2023 r.

·       druk tomu – do końca 2023 roku.

·       Zgłoszenia deklaracji o udziale na załączonym formularzu należy przekazywać elektronicznie na adres e-maili: zagrozenia.militarne@akademiazamojska.edu.pl

·       Opłaty konferencyjne należy wnosić na następujące konto:

51 1240 6292 1111 0011 1129 5507 –      Bank PEKAO SA II Oddział w Zamościu

·       W tytule przelewu proszę wpisać: Imię i Nazwisko (uczestnika konferencji), z dopiskiem - Konferencja zagrożenia.

Serdecznie pozdrawiamy i zapraszamy do współpracy!

Opłaty za uczestnictwo:

500 zł Uczestnicy ; 350 zł Doktoranci

Strona internetowa:

Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję