III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z serii "Szkoła - Nauczyciel - Uczeń"

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2023-04-19 - 2023-04-19

Lokalizacja

Nazwa obiektu: Online
Ulica i numer:
Miasto i kod:

Organizator

Instytut Nauk Społecznych Kolegium Społeczno-Ekonomicznego Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego z siedzibą w Skierniewicach we współpracy z Katedrą Dydaktyki i Pedeutologii Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego

Opis wydarzenia

Szczegółowe informacje o konferencji oraz formularz elektroniczny zgłoszenia na konferencję dostępne są na stronie internetowej wydarzenia: https://konferencjauczen.ansb.pl

Zgłoszenie na konferencję (załącznik nr 1 do komunikatu lub w formie elektronicznej) prosimy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 30 marca 2023 r. na adres: konferencjauczen@ansb.pl z dopiskiem: Konferencja UCZEŃ

· Faktura zostanie wystawiona na życzenie uczestnika w ciągu 14 dni od wykonania przelewu (tylko w przypadku zaznaczenia odpowiedniej rubryki w Karcie zgłoszenia).

· Tekst przygotowany do druku należy nadsyłać do dnia 30 maja 2023 r.

Obrady konferencyjne planujemy prowadzić wokół wymienionych poniżej obszarów tematycznych:

1. Uczeń wobec wymogów szybko zmieniającego się świata.

2. Sukces edukacyjny współczesnego ucznia.

3. Uczeń dorosły - „Uczeń przez całe życie – idea Lifelong learning”

4. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie edukacji.

5. Uczeń niedostosowany społecznie i zagrożony niedostosowaniem społecznym.

6. Uczeń obcojęzyczny w polskiej szkole.

7. Uczeń z rodziny problemowej, niewydolnej wychowawczo, znajdującej się w kryzysie społeczno-ekonomicznym.

8. Twórczość i kreatywność współczesnego ucznia.

9. Uczeń w przestrzeni wirtualnej i medialnej.

10. Zdrowie psychiczne uczniów w czasach pandemii i kryzysu.

11. Uczeń wobec procesu wyrównywania szans edukacyjnych.

12. Uczeń wobec potrzeby bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego.

13. Uczeń jako ważne ogniwo współpracy rodziny i środowiska szkolnego.

14. Wartości w wychowaniu młodego pokolenia.

15. Doradztwo edukacyjne w procesie przygotowania współczesnego ucznia do wyboru ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

Opłaty za uczestnictwo:

0/550

Strona internetowa:

https://konferencjauczen.ansb.pl

Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję