NOWOCZESNE NARZĘDZIA PRZEKAZYWANIA WIEDZY GEOLOGICZNEJ – DOŚWIADCZENIA Z POLSKO-CZESKIEGO PROJEKTU „GECON”

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2023-02-03 - 2023-02-03

Lokalizacja

Nazwa obiektu: online w aplikacji TEAMS
Ulica i numer: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjUwNjVhODctODZmYi00OTdhLTkyNGUtYzcxZWE5YWQzYjc1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%22777e8906-2f70-4553-8463-baf1e1ab37fe%22%7d
Miasto i kod:

Organizator

Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Opis wydarzenia

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na Posiedzenie Naukowe Instytutu Nauk Geologicznych UWr, które odbędzie się w piątek, 3 lutego 2023 r. o godzinie 12:00, hybrydowo:

  • stacjonarnie w Sali nr 220 w Instytucie Nauk Geologicznych UWr oraz
  • zdalnie w aplikacji TEAMS

Odczyt pt.:

„Nowoczesne narzędzia przekazywania
wiedzy geologicznej – doświadczenia z
polsko-czeskiego projektu „GECON””

wygłoszą

dr hab. Robert Tarka i mgr Krzysztof Moskwa
ING UWr

 Posiedzenie ma charakter otwarty dla wszystkich zainteresowanych.
Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjUwNjVhODctODZmYi00OTdhLTkyNGUtYzcxZWE5YWQzYjc1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%22777e8906-2f70-4553-8463-baf1e1ab37fe%22%7d

ZAPRASZAMY!

Z wyrazami szacunku, Dyrekcja ING UWr


Opłaty za uczestnictwo:

bezpłatne

Strona internetowa:

https://www.ing.uni.wroc.pl/odczyty

NOWOCZESNE NARZĘDZIA PRZEKAZYWANIA WIEDZY GEOLOGICZNEJ – DOŚWIADCZENIA Z POLSKO-CZESKIEGO PROJEKTU „GECON”
Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję