Rola instytucji w rozwoju turystyki zdrowotnej w mieście, na obszarach wiejskich i terenach leśnych w czasie wolnym w dobie współczesnych zagrożeń

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2023-05-27 - 2023-05-27

Lokalizacja

Nazwa obiektu:
Ulica i numer:
Miasto i kod:

Organizator

Towarzystwo Zapobiegania Tonięciom i Ratowania Tonących w Białymstoku, Ośrodek Naukowo-Badawczy, Rozwojowy i Wdrożeniowy „Turystyka, Zdrowie, Bezpieczeństwo, Edukacja i Wychowanie” ,Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Koło Naukowe Public Re

Opis wydarzenia

PROBLEMATYKA KONFERENCJI:

-  zdrowie w aspekcie fizycznym, psychicznym, duchowym i społecznym  a kapitał ludzki,

-  świadomość (w tym świadomość zdrowotna) jako instytucja i element zdrowia,

-  metody, techniki i formy kształtujące świadomość,

-  wzrost, rozwój i konkurencyjność turystyki miejskiej, wiejskiej i na terenach leśnych,

-  bariery i czynniki wzrostu, rozwoju i konkurencyjności turystyki miejskiej, na wsi i terenach leś-nych w dobie współczesnych zagrożeń (społecznych, gospodarczych, politycznych, epidemiologicz-nych, militarnych, zagrożeń na granicy państwowej),

-  innowacyjne formy zagospodarowania czasu wolnego w turystyce  w mieście, na obszarach wiej-skich i terenach leśnych,

-  współpraca podmiotów turystyki miejskiej, obszarach wiejskich i terenach leśnych z samorządem terytorialnym, instytucjami naukowymi, edukacyjno-wychowawczymi, placówkami służby zdrowia
i instytucjami kształcącymi personel medyczny,

- działania samorządowe na rzecz rozwoju turystyki w mieście, na obszarach wiejskich i terenach leśnych,

-  instytucje i instytucjonalno-prawne aspekty zagospodarowania czasu wolnego w turystyce miejskiej, wiejskiej i na terenach leśnych podczas licznych zagrożeń.

-  prawne uwarunkowania rozwoju turystyki.

 CELE KONFERENCJI:

-  przedstawienie znaczenia zdrowia jako kategorii wieloaspektowej i interdyscyplinarnej w życiu człowieka i w gospodarce,

-  podkreślenie znaczenia czasu wolnego w rozwoju osobowości człowieka i gospodarki,

-  popularyzacja instytucji i innowacyjnych produktów, realizowanych w turystyce w mieście, na wsi
i terenach leśnych,

-  finansowanie i zarządzanie działalnością inwestycyjną w turystyce miejskiej, na obszarach wiejskich i terenach leśnych,

-  problemy gwarancji bezpieczeństwa powszechnego w realizacji celów turystycznych realizowanych w mieście, na wsi i terenach leśnych w dobie licznych zagrożeń,

-  przedstawienie charakterystyki ruchu turystycznego w mieście, na wsi i terenach leśnych w dobie licznych zagrożeń,

- przedstawienie wyników badań naukowych dotyczących innowacyjnych form zagospodarowania czasu wolnego w turystyce miejskiej, wiejskiej i na terenach leśnych,

-  rozwój działalności naukowej nauczycieli akademickich, doktorantów i studentów,

- integracja środowiska naukowców, praktyków, doktorantów i studentów w zakresie badanej pro-blematyki.

-  wydanie recenzowanej monografii naukowej ROLA INSTYTUCJI W ROZWOJU TURYSTYKI ZDROWOTNEJ W MIEŚCIE, NA OBSZARACH WIEJSKICH I TERENACH LEŚNYCH W CZASIE WOLNYM W DOBIE WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ. Jej struktura jest następująca:

WSTĘP

I CZĘŚĆ

OGÓLNE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE WZROSTU, ROZWOJU I KONKURENCYJNOŚCI TURYSTYKI ZDROWOTNEJ W MIEŚCIE, NA OBSZARACH WIEJSKICH I TERENACH LEŚNYCH

II CZĘŚĆ

INSTYTUCJONALNE ROZWIĄZANIA DETERMINUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNĄ W MIEŚCIE, NA OBSZARACH WIEJSKICH I TERENACH LEŚNYCH

III CZĘŚĆ

BEZPIECZEŃSTWO NAD WODĄ W CIĄGU CAŁEGO ROKU I BEZWYPADKOWA SŁUŻBA RATOWNICZA W ŚWIETLE TEORII I PRAKTYKI

ZAKOŃCZENIE I WNIOSKI

Opłaty za uczestnictwo:

konferencja bezpłatna

Strona internetowa:

tztirt.prv.pl

Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję