I Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Wychowanie – Profilaktyka – Terapia. Szanse i zagrożenia”

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2011-10-25 - 2011-10-25

Lokalizacja

Nazwa obiektu:
Ulica i numer:
Miasto i kod:

Organizator

UMCS WPiP Samorząd Doktorantów

Opis wydarzenia

Przedmiotem szczególnego zainteresowania będzie proces szeroko pojętego wychowania, działań profilaktycznych a także terapii. Głównym celem konferencji jest wymiana doświadczeń, prezentacja wyników badań oraz podjęcie dyskusji w obrębie kontrowersyjnych kwestii. Do udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów, doktorantów oraz absolwentów uczelni z całej Polski. Zaproszenie kierowane jest także do nauczycieli i wychowawców, przedstawicieli władz oświatowych, organów administracji publicznej oraz osób reprezentujących organizacje i instytucje wychowawcze, pomocowe, wspierające i zapobiegawcze, a w szczególności: poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poradnie specjalistyczne, ośrodki pomocy społecznej, ośrodki interwencji kryzysowej, powiatowe centra pomocy rodzinie, placówki oświatowe i inne. Ponadto zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane prezentowaną tematyką. Wynikiem spotkania będzie wydanie publikacji poruszającej omawiane podczas konferencji zagadnienia. Zgodnie z głównym hasłem konferencji proponujemy następujące obszary tematyczne: 1. Instytucje wspierające wychowanie dzieci i młodzieży 2. Rodzina patologiczna a rozwój i wychowanie dzieci 3. Alternatywne formy opieki i wychowania dziecka 4. Współczesna rodzina/szkoła/media z perspektywy zagrożeń i wyzwań 5. Formy patologii destabilizujące wychowanie dzieci i młodzieży 6. Formy pomocy i wsparcia rodzinie dysfunkcjonalnej 7. Wykonywanie przez organy administracji publicznej orzeczeń sądów w sprawach o pozbawienie władzy rodzicielskiej 8. Problem sieroctwa społecznego będącego wynikiem migracji wewnątrzwspólnotowych 9. Organizacje i instytucje wobec problemów rodziny w warunkach Unii Europejskiej 10. Osoby zdemoralizowane - przyczyny demoralizacji jej przejawy, profilaktyka 11. Formy oddziaływań resocjalizacyjnych w środowisku otwartym i zamkniętym 12. Zasoby indywidualne i czynniki ryzyka w procesie resocjalizacji 13. Współczesne zagrożenia w etiologii wykolejenia społecznego Efektem konferencji będzie wydanie publikacji zawierającej pozytywnie zrecenzowane artykuły uczestników.

Opłaty za uczestnictwo:

50 zł (czynne)

Strona internetowa:

http://umcs.pl/news.php?nid=4318

Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję