"Eros i Thanatos. Oblicza miłości i śmierci w literaturze i kulturze świata antycznego"

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2022-10-27 - 2022-10-27

Lokalizacja

Nazwa obiektu: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Ulica i numer: Dewajtis, 5
Miasto i kod: Warszawa, 01-815

Organizator

Koło Naukowe Filologów Klasycznych UKSW Kalokagatia

Opis wydarzenia

Koło Naukowe Filologów Klasycznych UKSW Kalokagatia zaprasza na czwartą ogólnopolską interdyscyplinarną konferencję studencko-doktorancką "Eros i Thanatos. Oblicza miłości i śmierci w literaturze i kulturze świata antycznego", która odbędzie się 27 października 2022r. hybrydowo: na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa i zdalnie przez Internet.

Zgłoszenia abstraktów przyjmujemy do 10 października na adres: kalokagatia.uksw@gmail.com

Lista prelegentów zostanie ogłoszona 15 października 2022 r. Planowana długość wystąpienia to 20 min. Opłata konferencyjna wynosi 20 zł.

Zgłoszenie zawierać powinno:

• Imię i nazwisko prelegenta i jego afiliację (tytuł naukowy/rok studiów, nazwę wydziału i nazwę jednostki dydaktycznej)

• Tytuł wykładu

• Abstrakt opisujący najważniejsze punkty wystąpienia (do 300 słów)

Tematy wystąpień dotyczyć mogą wszelkich przejawów oraz przedstawień miłości i śmierci w świecie antycznym, w szczególności takich, w których obydwa zjawiska są ze sobą powiązane, na przykład:

• życia obywatelskiego, śmierci z miłości do rodziny/współobywateli, w obronie polis/państwa

• miłości i śmierci w ujęciu prawnym greckim i rzymskim

• religijnych i filozoficznych aspektów miłości i śmierci, eros i thanatos w filozofii Platona i w neoplatonizmie, oddanie życia z miłości do bliźniego w chrześcijaństwie, Jezus Chrystus

• śmierci z miłości w mitologii i poezji antycznej, miłość przywracająca życie, miłość po śmierci, Orfeusz i Eurydyka, Alkestis Eurypidesa

• fatalne zauroczenia prowadzące zakochanych do śmierci, Narcyz, Antoniusz i Kleopatra u Plutarcha

• miłości i śmierci w sztukach plastycznych: rzeźbie, mozaikach i malarstwie antycznym, uskrzydlony Eros-Thanatos na rzymskich sarkofagach

• motywu „wybrańcy bogów umierają młodo”, miłości bogów prowadzącej ludzi do śmierci, Zeus i Semele

• miłości i śmierci w misteriach, rytuałach religijnych, przeżyciach mistycznych, Hades i Persefona, asceza religijna jako śmierć dla świata z miłości do Boga, pełne poznanie Boga po śmierci u Ojców Kościoła

Link do wydarzenia zostanie opublikowany w październiku.

Organizatorzy planują publikację punktowanego tomu pokonferencyjnego.

Organizatorzy: Zarząd KN FK UKSW Kalokagatia

Opieka naukowa dr Filip Doroszewski

Strona KN Kalokagatia w serwisie Facebook:

Opłaty za uczestnictwo:

20 PLN

Strona internetowa:

www.facebook.com/knkalokagatiauksw

Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję