BADANIA W SEKTORZE KULTURY. DOSTĘPNOŚĆ

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2022-11-17 - 2022-11-18

Lokalizacja

Nazwa obiektu:
Ulica i numer:
Miasto i kod:

Organizator

Uniwersytet Jagielloński

Opis wydarzenia

Zapraszamy na trzecią edycję konferencji poświęconej badaniom w sektorze kultury, która odbędzie się 17-18 listopada 2022 roku. Konferencja organizowana jest przez Zakład Zarządzania Kulturą Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Instytutem Badań Organizacji Kultury – IBOK.

Wydarzenie jest dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami.

W tym roku chcemy Państwa zachęcić do rozmowy na temat szeroko rozumianej dostępności w sektorze kultury. Chcielibyśmy podjąć refleksję nad tym, czym jest dostępność i jak ją rozumieć w kulturze? Jakie wyzwania stoją przed sektorem kultury w tym obszarze? W jaki sposób badać i odpowiadać na oczekiwania osób ze szczególnymi potrzebami? Jak pozyskaną wiedzę zastosować w praktyce? Planowana konferencja będzie także okazją do podjęcia dyskusji na temat procesów zarządzania dostępnością w organizacji kultury, dzięki którym działalność kulturalna staje się w pełni inkluzywna. Konferencja sprzyjać będzie ponadto wymianie wiedzy i doświadczeń oraz popularyzowaniu dobrych praktyk. 

Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkie osoby związane z sektorem kultury, którym bliska jest kwestia dostępności. Chcielibyśmy spotkać się i porozmawiać w gronie zarówno badaczy, jak i praktyków, tak by zarysować możliwie najszerszą perspektywę i pogłębioną analizę tego obszaru. 

Chcielibyśmy w szczególności skupić się na następujących zagadnieniach: 

 • dostępność oferty kulturalnej dla odbiorców ze szczególnymi potrzebami,
 • dostępność architektoniczna instytucji kultury,
 • dostępność informacyjno-komunikacyjna instytucji kultury,
 • dostępność cyfrowa instytucji kultury,
 • trudności związane z wdrażaniem ustawy o dostępności,
 • postawy otwartości/braku otwartości otoczenia bliższego i dalszego na zmiany wynikające z ustawy o dostępności w obrębie organizacji/instytucji,
 • wrażliwość społeczna/brak wrażliwości społecznej jako czynnik zainteresowania zmianami,
 • zadania i wyzwania koordynatorów dostępności,
 • oferta kulturalna w opinii osób ze szczególnymi potrzebami - oczekiwania a rzeczywistość,
 • zarządzanie różnorodnością w organizacjach kultury z perspektywy menedżerów i pracowników,
 • granice dostępności oferty i organizacji kultury.

Planujemy organizację konferencji w formie stacjonarnej w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wybrane punkty programu będą transmitowane on-line. 

W ramach konferencji zaplanowane są także warsztaty, wizyty studyjne oraz spotkanie kulturalno-integracyjne. Szczegółowe informacje na ten temat zostaną podane w późniejszym terminie.

Ważne terminy

 • do 28 lutego – nadsyłanie abstraktów tekstów do publikacji konferencyjnej,
 • do 15 maja – nadsyłanie kompletnych tekstów do publikacji konferencyjnej,
 • do 30 czerwca - termin wniesienia opłaty konferencyjnej za udział czynny, w przypadku osób będących jednocześnie autorami tekstów do publikacji konferencyjnej,
 • do 15 września - nadsyłanie abstraktów referatów (poza tymi, które zostały zgłoszone jako teksty do publikacji konferencyjnej),
 • 30 września - ogłoszenie listy zakwalifikowanych referatów,
 • 3 października - ogłoszenie pełnego programu konferencji,
 • 3 października - 10 listopada – rejestracja na konferencję dla uczestników biernych i dokonywanie wpłat (dla uczestników biernych i czynnych),
 • 17-18 listopada – konferencja w Krakowie.

Opłaty za uczestnictwo:

https://badania.kultura.uj.edu.pl/konferencja/informacje

Strona internetowa:

https://badania.kultura.uj.edu.pl/konferencja/informacje

Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję