Oblicza Felliniego - ogólnopolska konferencja naukowa

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2022-11-15 - 2022-11-15

Lokalizacja

Nazwa obiektu: online
Ulica i numer: Dewajtis 5
Miasto i kod: 01-815 Warszawa

Organizator

Redakcja czasopisma naukowego "Załącznik Kulturoznawczy" oraz Katedra Poetyki Intersemiotycznej i Komparatystyki Mediów (Instytut Nauki o Kulturze WNH, UKSW)

Opis wydarzenia

Hans Belting swoją monografię zatytułowaną Faces rozpoczyna od stwierdzenia, że twarz „staje się” w kontakcie z innymi twarzami. Zdaniem badacza kluczową rolę w tym procesie odgrywa spojrzenie, bowiem twarz ożywa, gdy kierujemy wzrok na inne twarze, jak i gdy inne twarze spoglądają na nią. Fellini jest bez wątpienia twórcą, który twarz uczynił jednym z głównych motywów swojej twórczości, ale też jednym z podstawowych narzędzi kreacji. Moment wyboru (twarzy) aktora był dla reżysera z jednej strony chwilą „wcielenia się” wymyślonej przez niego postaci, a z drugiej – „tajemniczym przejściem między filmem wymyślonym a takim, jakim będzie”. Jak realizuje się motyw twarzy w dziełach Felliniego? Jaka tożsamość bohatera czy projektowanego widza wyłania się z nich wyłania? Jak patrzy Fellini na swojego widza? Jak widz „staje się” dla Felliniego? W jaki sposób Fellini „staje się” dla widza? Zachęcamy do spojrzenia na filmy i twórczość włoskiego mistrza, by odkrywać oblicza twórcy, ale też by sprawdzić, jakiej prawdy o człowieku/widzu z tego spojrzenia można dociec.   Nieco odmienne aspekty oblicza są istotne dla filozofii Innego, poszukującej twarzy w spotkaniu, w dialogu. W tym ujęciu relacja z innym, obcym jest mową, z której rodzą się znaczenia. Jakiej mowy używa Fellini, z jakich elementów stwarza swój język filmowy? Jak tworzy metafory, by opowiedzieć o sobie, o swoim widzeniu świata? W jaki sposób konstruuje swój dialog z widzem, by umożliwić spotkanie z odbiorcą?

Oblicze, twarz, maska, z uwagi na powiązane z nimi konotacje oraz tkwiący w nich potencjał symboliczny, wydają się nam dobrą kategorią, by rozprawiać o fenomenie twórczości Felliniego. Zachęcając do udziału w konferencji, proponujemy przyjrzeć się bardzo szeroko rozumianym obliczom Felliniego, by poszukać jego tożsamości i spróbować uchwycić istotę jego odrębności artystycznej odrębności.

Przykładowe zagadnienia:

- Fellini i twarz aktora

- spojrzenie (widza/postaci) w filmach Felliniego

- twarz/maska/portret/autoportret jako motyw filmów Felliniego

- karykatura w rysunkach i filmach Felliniego

- powiększenie, zwielokrotnienie, monstrualności w twórczości Felliniego

- portret kobiet w ujęciu Felliniego

- tożsamość płciowa w filmach Felliniego

- tożsamość Felliniego jako filmowca, ale i jako twórcy wykorzystującego inne dziedziny sztuki (rysunek, cyrk, opera, literatura…)

- filozofia zapisana w filmach Felliniego

- autoportrety Felliniego w wywiadach (np.: „Federico Fellini o filmie” rozmawiał G. Grazzini; „Fellini, zawód: reżyser” rozmowy przeprowadziła Rita Cirio; „Ja Fellini” Ch. Chandler)

- inspiracje Fellinim, czyli jak inni odnajdują swoją tożsamość w dziełach reżysera (David Lynch, Woody Allen, Martin Scorsese, Filip Bajon, Giuseppe Tornatore, Paolo Sorrentino i inni)

- indywidualne aspekty języka filmowego Felliniego

- bohater Felliniego

- sposób konstruowania narracji w filmach Felliniego

Organizacja konferencji: Redakcja czasopisma naukowego „Załącznik Kulturoznawczy”, Katedra Poetyki Intersemiotycznej i Komparatystyki Mediów (Instytut Nauk o Kulturze i Religii, WNH UKSW).

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy planują przygotowanie – w oparciu o wybrane artykuły – recenzowanej monografii zbiorowej.

Zgłoszenia prosimy przesyłać w oddzielnym pliku do 15 października, na adresy:

brygida.pawlowska@gmail.com

(prof. ucz. dr hab. Brygida Pawłowska-Jądrzyk, WNH UKSW)                  

izatomczyk@interia.pl

(dr Izabela Tomczyk-Jarzyna)

rbirkholc@uw.edu.pl

(dr Robert Birkholc)

 

Przewidywany czas na wystąpienie: do 20 minut. Możliwość przedstawienia prezentacji (wymaga to wcześniejszego zgłoszenia).

 

W zgłoszeniu podajemy:

– imię i nazwisko;

– stopień naukowy i afiliację;

– adres mailowy (bardzo chętnie przyjmiemy także numer telefonu);

– adres do korespondencji (dotyczy osób, które wyrażają chęć otrzymania zaświadczenia o   udziale w konferencji i/lub upominku książkowego)

–  tytuł referatu oraz kilkuzdaniowy abstrakt określający problematykę wystąpienia.

 

Obrady odbędą się w trybie zdalnym. Zaświadczenia o udziale w konferencji roześlemy pocztą (zwykłą lub elektroniczną, według preferencji).

Serdecznie zapraszamy!udział w tym wydarzeniu jest bezpłatny

Strona internetowa:

Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję