II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Miłość, intymność, seksualność"

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2022-10-08 - 2022-10-08

Lokalizacja

Nazwa obiektu: MS Teams
Ulica i numer:
Miasto i kod:

Organizator

Center For European Studies oraz Center For American Studies działające we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Opis wydarzenia

Szanowni Państwo!
Center For European Studies oraz Center For American Studies afiliowane przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają Państwa do udziału w II Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pt. "Miłość, intymność, seksualność. Aspekty prawne, psychologiczne i społeczne".


KIEDY?
Konferencja odbędzie się w sobotę 8 października 2022 roku między 9.00 a 17.00 w formie online na platformie Microsoft Teams.Długość konferencji zależy od liczby prelegentów. W razie wysokiej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia konferencji także na niedzielę 9 października 2022.


CZEGO DOTYCZY KONFERENCJA? 
Głównym założeniem konferencji jest dyskusja na temat szeroko pojętej miłości, seksualności i intymności przez pryzmat prawa, psychologii (w tym seksuologii) oraz innych nauk społecznych i humanistycznych (filozofii, psychologii, socjologii, kulturoznawstwa czy ekonomii).

PROPONOWANE (PRZYKŁADOWE) OBSZARY TEMATYCZNE:
• nieheteronormatywność – aspekty prawne, polityczne, psychologiczne i kulturowe
• przestępczość na tle seksualnym
• regulacje prawne dotyczące seksualności człowieka w wybranych państwach świata
• normy i obyczaje dotyczące seksualności w kulturach wybranych społeczeństw (kiedyś i dziś)
• inność w relacjach partnerskich
• miłość a ustroje gospodarcze (kapitalizm, socjalizm, społeczna gospodarka rynkowa)
• miłość homoseksualna w wymiarze psychologicznym
• intymność a seksualność
• historia miłości – kiedyś i dziś
• zaburzenia seksualności człowieka
• miłość w XXI wieku
• intymność w kulturze wybranych społeczeństw
• i wiele innych!Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy. Ponadto wystąpienia mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.


DLA KOGO?
• Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.
• Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.


KOMITET NAUKOWY KONFERNCJI
•dr Jagoda Dzida (Laboratorium Kryminalistyki, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
• Luke Darby Bartosik, LL.M. (Prezes Center For American Studies)


UCZESTNICTWO CZYNNE I BIERNE - INFORMACJE
➤UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)

Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego:• Zamieszczenie abstraktu (200-300 słów) oraz wypełnienie formularza uczestnictwa czynnego pod adresem: https://forms.gle/kmEhQ7BEaqXHf9CY7• Rejestracji należy dokonać do godz. 23.59 dnia 28 września 2022 r. (termin ten nie zostanie przedłużony)• Uiszczenie opłaty za konferencję na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 30 września 2022 r. (godz. 20.00)
Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.Wyniki naboru abstraktów podane zostaną drogą mailową do 29 września 2022 r.


➤UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)

Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika biernego:
• Wypełnienie formularza uczestnictwa biernego znajdującego się pod adresem:
https://forms.gle/DvCzmYbVdRNGL2S6A
• Rejestracji należy dokonać do godz. 23.59 dnia 1 października 2022 r.
Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu);
• Uiszczenie opłaty za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej;
• Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 3 października 2022 roku – do tego czasu zostanie Państwu udostępniony harmonogram konferencji z pełną listą wystąpień (wykładów) i prelegentów (nie oczekujemy opłaty "w ciemno").


OPŁATY ZA UCZESTNICTWO

➤ UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI) – 2 opcje:
• 115 zł – certyfikat cyfrowy wysyłany mailowo (równoważny certyfikatowi papierowemu)
• 135 zł – certyfikat cyfrowy + certyfikat tradycyjny (papierowy) wysyłany pocztą

➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)
• 59 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu w wersji cyfrowej (podpisany elektronicznie przez członka zarządu PDF do samodzielnego wydruku) na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.
Jak zatytułować przelew?Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru *: „ – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – Konferencja Naukowa pt. "Miłość, intymność, seksualność"

* Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.

W przypadku współwystąpienia dwójki lub więcej autorów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z współautorów osobno.


FAQ
• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT
• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi
• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem konferencji
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwóch lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez ilość prelegentów)
• Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samotnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień)
• Certyfikaty papierowe zostaną wysłane pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski)
• Certyfikaty cyfrowe zostaną wysłane WSZYSTKIM uczestnikom w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji
• Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji)
• Regulamin konferencji: https://tinyurl.com/y4ecxjk3


PYTANIA?
W razie pytań prosimy o kontakt mailowy z Koordynatorem Konferencji, Panem Alex Statkevych: statkevych@cfasofficial.com

Do zobaczenia na Konferencji!

Opłaty za uczestnictwo:

115

Strona internetowa:

https://fb.me/e/2FkxOhAxV

II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa
Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję