BEZPIECZEŃSTWO POLSKI W XX I XXI W. Dyplomacja w systemie bezpieczeństwa państwa

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2022-10-25 - 2022-10-26

Lokalizacja

Nazwa obiektu: Aula Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie
Ulica i numer: ul. Zbierskiego 2/4
Miasto i kod: 42-200 Częstochowa

Organizator

Katedra Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

Opis wydarzenia

Szanowni Państwo

            Zgodnie z kilkuletnią tradycją Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa, a następnie Katedry Nauk o Bezpieczeństwie organizujemy kolejną konferencję naukową z  cyklu Bezpieczeństwo Polski w XX i XXI wieku. W tym roku proponujemy naukowe rozważania na temat Dyplomacja w systemie bezpieczeństwa państwa.

            Serdecznie zapraszamy do wzięcia w niej udziału i zachęcamy do zapoznania się z proponowanymi problemami do dyskusji. Szeroka formuła tematyczna konferencji umożliwi  naukowcom z różnych ośrodków i dyscyplin naukowych przedstawienie wyników badań.   

            Dyplomacja od stuleci jest jednym z najważniejszych mechanizmów sterowania  procesami międzynarodowymi. Często określa się ją jako sztukę utrzymywania stosunków między  państwami, bądź umiejętność prowadzenia negocjacji w skomplikowanym układzie  polityki międzynarodowej. Zatem jest także profesją.

            Dyplomację można rozpatrywać w dwóch perspektywach. W ujęciu makro odnosi się do stosunków międzynarodowych, oznaczając globalny proces komunikacji między aktorami na płaszczyźnie międzynarodowej, dzięki któremu poszukuje się w drodze negocjacji rozwiązania konfliktów, aby uniknąć wojny. Natomiast w ujęciu mikro jest rozpatrywana na płaszczyźnie działalności określonych aktorów stosunków międzynarodowych i w tym układzie dyplomacja jest swoistym instrumentem polityki  zagranicznej. Dyplomację można także analizować jako instytucję, która ulegała przeobrażeniom.

            Analizując podczas konferencji rolę polskiej dyplomacji w kontekście bezpieczeństwa państwa w historycznym rozwoju w XX i XXI wieku, warto wyeksponować działania dyplomatów, którzy ofiarnie służyli ojczyźnie. Należy podkreślić ich wysiłki dla umacniania pozycji międzynarodowej Polski i rozszerzania jej stosunków z państwami Europy i świata.

            Cezurę początkową rozważań naukowych, w ramach konferencji, wyznacza rok 1918, kiedy Polska odzyskała  niepodległość po 123 latach niewoli, choć aktywność polskich dyplomatów rozpoczęła się w okresie, gdy Rzeczypospolitej nie było jeszcze na mapie politycznej Europy. Natomiast końcową cezurę określają czasy współczesne.

Pokłosiem konferencji będzie książka opublikowana w wydawnictwie naukowym UJD w Częstochowie.

Prof. dr hab. Henryk Ćwięk

Przewodniczący Komitetu Naukowego

 
Zakres tematyczny

 • Aktywność polskich dyplomatów w okresie I wojny światowej.
 • Dyplomacja w walce o granice odrodzonego Państwa Polskiego.
 • Dyplomacja Polski w latach 1922-1938.
 • Polityka zagraniczna Polski w okresie zagrożenia bezpieczeństwa państwa (1938-1939), na tle sytuacji międzynarodowej.
 • Polska dyplomacja na obczyźnie w okresie II wojny światowej.
 • Dyplomacja Polski Ludowej.
 • Dyplomacja Polski po zmianach ustrojowych w 1989 r., w kontekście bezpieczeństwa państwa.
 • Dyplomacja III RP w okresie dążeń do NATO.
 • Dyplomacja Polski wobec integracji z UE.
 • Dyplomacja polska wobec współczesnych problemów migracyjnych.
 • Dyplomacja Polski po agresji rosyjskiej na Ukrainę i antecedencje.
 • Dyplomaci w służbie Polski.
 • Blaski i cienie w działalności dyplomatycznej.
 • Wywiad i dyplomacja.
 • Dyplomacja obronna, gospodarcza i
 • Prawo dyplomatyczne i konsularne.
 • Inne obszary działań polskiej dyplomacji.

Informacje organizacyjne

 • Zgłoszenia udziału w Konferencji (formularz w załączeniu) prosimy przesyłać do  15 września  2022 r. na adres mailowy:  dyplomacja.konferencja.ujd@gmail.com
 • Opłata konferencyjna wynosi 550 zł. Obejmuje ona publikację książki, catering oraz udział w uroczystej kolacji. Nadesłane teksty będą recenzowane, a organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji artykułów, które uzyskają pozytywną opinię.
 • Proszę dokonać wpłaty do 4 października 2022 r. na rachunek bankowy Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza  w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa

Raiffeisen Bank Polska SA, nr konta 23 1750 1035 0000 0000 1301 1378

z obowiązkowym dopiskiem w tytule przelewu: imię i nazwisko, dyplomacja - bezpieczeństwo 2022

 

 • Miejsce obrad: aula Wydziału Nauk Społecznych UJD w Częstochowie, ul. Zbierskiego 2/4, 42-200 Częstochowa
 • Planowany czas trwania wystąpień: 15-20 minut
 • Teksty do publikacji prosimy przesyłać do 30 listopada 2022 r. na adres mailowy: dyplomacja.konferencja.ujd@gmail.com
 • W kolejnym komunikacie podamy szczegółowe informacje dotyczące kwestii naukowych i organizacyjnych. 

Opłaty za uczestnictwo:

550 zł

Strona internetowa:

BEZPIECZEŃSTWO POLSKI W XX I XXI W. Dyplomacja w systemie bezpieczeństwa państwa
Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję