II Ogólnopolski Kongres Cywilistyczny pt. "Prawo cywilne i postępowanie cywilne w Polsce i Europie"

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2022-10-01 - 2022-10-01

Lokalizacja

Nazwa obiektu: Online - MS Teams
Ulica i numer: Online - MS Teams
Miasto i kod: Online - MS Teams

Organizator

Center For American Studies i Center For European Studies działające we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Opis wydarzenia

Szanowni Państwo!

Center For European Studies afiliowane przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza do udziału w II Ogólnopolskim Kongresie Cywilistycznym pt. "Prawo cywilne i postępowanie cywilne w Polsce i Europie".

KIEDY?
Konferencja odbędzie się w sobotę 1 października 2022 roku między 9.00 a 16.00 w formie online na platformie Microsoft Teams. (Dokładna długość konferencji zależy od liczby prelegentów. W razie dużej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia konferencji także na niedzielę 2 października 2022).

CZEGO DOTYCZY KONFERENCJA?
Głównym założeniem konferencji jest dyskusja wokół tematu prawa cywilnego i postępowania cywilnego w perspektywie powszechnie obowiązującego prawa krajowego (polskiego), zagranicznych porządków prawnych, regulacji międzynarodowych oraz rozważań komparatystycznych i doktrynalnych.

Organizatorzy konferencji pragną poddać pod dyskusję problematykę prawa cywilnego i postępowania cywilnego z perspektywy tak historycznych, jak i współczesnych wymiarów ich funkcjonowania w dowolnie wybranych państwach Europy.

DLA KOGO?
• Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.
• Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI
• dr Jagoda Dzida (Laboratorium Kryminalistyki, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
• Łukasz Darby Bartosik, LL.M. (Prezes Center For American Studies)

UCZESTNICTWO CZYNNE I BIERNE - INFORMACJE

➤ UCZESTNICTWO CZYNNE

Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego:

• Zamieszczenie abstraktu (200-300 słów) z zachowaniem wymogów formalnych oraz wypełnienie formularza uczestnictwa czynnego pod adresem:
https://forms.gle/EUqnuCt7qAUPZ8Ww5

• Akceptacja Regulaminu konferencji w formularzu – Regulamin dostępny jest pod niniejszym linkiem:
https://tinyurl.com/y4ecxjk3

• Rejestracji należy dokonać do godz. 23.59 dnia 20 września 2022 r. (termin ten nie zostanie przedłużony)

• Uiszczenie opłaty konferencyjnej na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 23 września 2022 r.

Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.

Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 21 września 2022 r.

➤ UCZESTNICTWO BIERNE

Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika biernego:

• Wypełnienie formularza uczestnictwa biernego znajdującego się pod adresem:
https://forms.gle/q3qqLwajLAwZPLia7

• Czynności tej należy dokonać do godz. 23.59 dnia 24 września 2022 r.
Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu)

• Uiszczenie opłaty za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej

• Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 26 września 2022 r. (będą mieli Państwo możliwość zapoznania się z harmonogramem konferencji i tematami wystąpień przed wniesieniem opłaty)

PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA
Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.

OPŁATY ZA UCZESTNICTWO

➤ UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI) – 2 opcje:
• 135 zł – certyfikat w wersji tradycyjnej dostarczany pocztą
• 115 zł – certyfikat w wersji cyfrowej dostarczany na pocztę e-mail

➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)
• 59 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu w wersji cyfrowej (podpisany elektronicznie przez członka zarządu stowarzyszenia PDF do samodzielnego wydruku) na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy. Certyfikat może zostać potem wykorzystany do dodania go do CV oraz umieszczenia na różnych portalach, np. LinkedIn.

Jak zatytułować przelew?
Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*: „ – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – Kongres Naukowy pt. „Prawo cywilne i postępowanie cywilne w Polsce i Europie”

*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.

W przypadku współwystąpienia dwójki lub więcej autorów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z współautorów osobno.

FAQ
• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT;

• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi;

• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem Konferencji;

• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwóch lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez ilość prelegentów);

• Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samotnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień);

• Certyfikaty uczestnictwa są wysyłane pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski) – ze względu na terminy stypendialne wyślemy certyfikaty niezwłocznie po konferencji (a nadto każdy otrzyma certyfikat cyfrowy w dzień po zakończeniu konferencji);

• Certyfikaty cyfrowe zostaną wysłane mailowo niezwłocznie po konferencji;

• Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji)

• Podczas wystąpienia koniecznym jest używanie zarówno mikrofonu, jak i kamery internetowej (przekaz audio-video). Niezachowanie tego wymogu będzie skutkowało niemożliwością otrzymania przez uczestnika certyfikatu.

• Regulamin konferencji: https://tinyurl.com/y4ecxjk3


PYTANIA?

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy z Koordynatorem Konferencji, Panem Anatolijiem Tymchenko na adres: tymchenko@cfasofficial.com.

Do zobaczenia na konferencji!

Opłaty za uczestnictwo:

115

Strona internetowa:

https://fb.me/e/1O7MriDBK

II Ogólnopolski Kongres Cywilistyczny pt.
Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję