II Ogólnopolski Kongres Prawno-Gospodarczy pt. "Umowy w obrocie gospodarczym. Polska – Europa – świat"

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2022-09-17 - 2022-09-17

Lokalizacja

Nazwa obiektu: Online - MS Teams
Ulica i numer: Online - MS Teams
Miasto i kod: Online - MS Teams

Organizator

Center For American Studies i Center For European Studies działające we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Opis wydarzenia

Szanowni Państwo!
Center For American Studies oraz Center For European Studies afiliowane przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają do udziału w II Ogólnopolskim Kongresie Prawno-Gospodarczym pt. "Umowy w obrocie gospodarczym. Polska – Europa – świat".

KIEDY?
Kongres odbędzie się w sobotę 17 września 2022 między 9.00 a 16.00 w formie online na platformie Microsoft Teams.

Długość konferencji zależy od liczby prelegentów. W razie dużej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia konferencji także na niedzielę 18 września 2022.

CZEGO DOTYCZY KONFERENCJA?
Głównym założeniem Kongresu jest dyskusja na temat prowadzenia działalności gospodarczej oraz zagadnień polskiego, europejskiego i światowego prawa umów.

Poruszymy problematykę umów zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami (B2B), przedsiębiorcami a konsumentami (B2C), a także umów cywilnoprawnych oraz umów o pracę.


Proponowane (przykładowe) obszary tematyczne:

• Rodzaje umów w obrocie gospodarczym
• Klauzule abuzywne
• Instytucje mające chronić interesy przedsiębiorców w Polsce, Europie i na świecie
• Postępowanie gospodarcze
• Restrukturyzacja a niewykonane umowy czy niespłacone zobowiązania
• Sposoby pozwalające na zabezpieczenie wierzytelności
• Wolność prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, Europie i na świecie
• Granice swobody umów

Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy.

DLA KOGO?
• Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.
• Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI
• Prof. UAM dr hab. Michał Urbańczyk (Pracownia Myśli Politycznej i Prawnej, Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu)
• Łukasz Darby Bartosik, LL.M. (Prezes Center For American Studies)

UCZESTNICTWO CZYNNE I BIERNE - INFORMACJE

➤UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)

Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego:

• Wypełnienie formularza uczestnictwa czynnego wraz z abstraktem (200-300 słów) dostępnego pod linkiem: https://forms.gle/XQZyJvCCpkRZdt9E6

• Akceptacja Regulaminu konferencji w formularzu – Regulamin dostępny jest pod niniejszym linkiem:
https://tinyurl.com/y4ecxjk3

• Zgłoszenia należy dokonać do godz. 23.59 dnia 9 września 2022 r.;

• Uiszczenie opłaty konferencyjnej na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 12 września 2022 r.

• Abstrakt należy wkleić jako tekst do formularza zgłoszeniowego.

Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.

Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 10 września 2021 r.

➤UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)

Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika biernego:

• Wypełnienie formularza uczestnictwa biernego znajdującego się pod adresem: https://forms.gle/itB4RHTDFfpMivqY8

• Rejestracji należy dokonać do godz. 23.59 dnia 12 września 2022 r.

Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu)

• Uiszczenie opłaty za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej

• Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 14 września 2022 r. – do tego czasu zostanie Państwu udostępniony harmonogram konferencji z pełną listą wystąpień (wykładów) i prelegentów

OPŁATY ZA UCZESTNICTWO
➤UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI):
• 135 zł – certyfikat w wersji tradycyjnej dostarczany pocztą
• 115 zł – certyfikat w wersji cyfrowej dostarczany mailowo (równoważny certyfikatowi papierowemu)

➤UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)
• 59 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu w wersji cyfrowej (podpisany elektronicznie przez członka zarządu stowarzyszenia PDF do samodzielnego wydruku) na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.

Jak zatytułować przelew?

Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*: „ – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – “Ogólnopolski Kongres Prawno-Gospodarczy”.

*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.

W przypadku współwystąpienia dwójki lub więcej autorów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z współautorów osobno.

FAQ
• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT
• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi
• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem Konferencji
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwóch lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez ilość prelegentów)
• Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samotnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień)
• Certyfikaty uczestnictwa są standardowo wysyłane pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski) – ze względu na październikowe terminy stypendialne, postaramy się jednak je Państwu dostarczyć do końca września
• Certyfikaty cyfrowe zostaną wysłane w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji wszystkim uczestnikom
• Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji)
• Regulamin konferencji: https://tinyurl.com/y4ecxjk3


PYTANIA?
W razie pytań prosimy o kontakt mailowy z Koordynatorem konferencji Panem Anatoliem Tymchenko - tymchenko@cfasofficial.com.

Do zobaczenia na konferencji!

Opłaty za uczestnictwo:

115

Strona internetowa:

https://fb.me/e/391Jh1nxb

II Ogólnopolski Kongres Prawno-Gospodarczy pt.
Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję