Energetyka i prawo energetyczne

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2022-05-19 - 2022-05-20

Lokalizacja

Nazwa obiektu: Hotel Almond
Ulica i numer:
Miasto i kod: Gdańsk

Organizator

Instytut De Republica

Opis wydarzenia

W dniach 19-20 maja 2022 roku w Gdańsku odbędzie się konferencja naukowa poświęcona zagadnieniom z zakresu energetyki i prawa energetycznego. Asumptem do jej przygotowania jest przypadająca w tym roku setna rocznica uchwalenia pierwszej polskiej ustawy regulującej funkcjonowanie sektora elektroenergetycznego. Spotkanie z udziałem ekspertów, przedstawicieli władz rządowych i najważniejszych energetycznych firm w Polsce organizowane jest przez Instytut De Republica.

 Uchwalając „Ustawę elektryczną” z 1922 roku, ustawodawcy przyświecała myśl, że zagospodarowanie państwa w dziedzinie elektryfikacji, musi się odbywać według pewnych zasad przewodnich, odpowiadających interesom całego państwa. Ustawa miała przy tym na celu takie skoordynowanie wszelkich przedsięwzięć ówcześnie podejmowanych, zarówno przez podmioty prywatne jak i jednostki samorządu terytorialnego, aby możliwe było w przyszłości stworzenie systemu elektroenergetycznego pokrywającego swą siecią terytorium całego kraju. Polski ustawodawca wykazał się przy tym dalekowzrocznością. Stworzył nie tylko nowoczesne, jak na owe czasy, podstawy prawne funkcjonowania sektora elektroenergetycznego, ale także przewidział znaczenie i rolę, jakie sektor elektroenergetyczny będzie odgrywał dla rozwoju oraz funkcjonowania społeczeństwa, gospodarki i państwa.

 Dziś sektor elektroenergetyczny, a wraz z nim regulacja prawna jego funkcjonowania, znajduje się          w stanie głębokiej transformacji. Stoją przed nim takie wyzwania  jak konieczność zapobiegania antropogenicznym zmianom klimatu i ograniczenia negatywnego wpływu elektroenergetyki na środowisko naturalne, zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, zapewnienie sprawiedliwego dostępu do dobra, jakim jest energia elektryczna, czy wreszcie postęp technologiczny
i dokonująca się na naszych oczach rewolucja przemysłowa 4.0.

 100-lecie uchwalenia „Ustawy elektrycznej” skłania zatem do wielopłaszczyznowej refleksji na temat znaczenia i przyszłości sektora elektroenergetycznego w Polsce, z koniecznym  uwzględnieniem kontekstu europejskiego oraz światowych tendencji rozwojowych. Celowi temu ma służyć konferencja, której organizatorem i gospodarzem będzie Instytut De Republica. Zgodnie z misją Instytutu, wydarzenie będzie mieć charakter interdyscyplinarny. Poruszone zostaną wielorakie aspekty funkcjonowania sektora elektroenergetycznego, między innymi prawne, technologiczne, ekonomiczne i społeczne.

 Dwudniowe wydarzenie podzielone będzie na sześć paneli tematycznych, cztery panele wykładowe oraz dwa dyskusyjne. Udział w spotkaniu wezmą między innymi: wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska, Dyrektor Wspólnoty Energetycznej Artur Lorkowski, dr hab. Mariusz Golecki, prof. ucz., przedstawiciele Urzędu Regulacji Energetyki, Grupy LOTOS S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., Veolia Energy Contracting Poland Sp.z  o.o., GAS TRADING POLAND S.A., a także eksperci z Pomorskiej Strefy Ekonomicznej, przedstawiciele środowiska naukowego m.in. z Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz przedstawiciele praktyki prawa.

 Spotkanie „Energetyka i prawo energetyczne” będzie pierwszym z cyklu konferencji jakie w 2022 roku planuje zorganizować Instytut De Republica na temat energii i bezpieczeństwa energetycznego Polski. Celem cyklu jest przybliżenie i objaśnienie zmian zachodzących na polskim rynku energetycznym,
a także stworzenie platformy dla wszystkich przedstawicieli branży energetycznej do dyskusji
o najbardziej aktualnych wyzwaniach i problemach dotyczących sektora energetycznego w Polsce oraz w Europie.

 ***

Instytut De Republica został powołany na mocy zarządzenia nr 12 Prezesa Rady Ministrów
z dnia 16 lutego 2021 r. Głównym celem jego działalności jest promocja i popularyzacja polskiej nauki w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, wytworzenie mechanizmów i kapitału społecznego, który organizowałby się wokół idei państwowości oraz uwolnienie potencjału polskiej nauki w tych obszarach.

 We współpracy z uczelniami wyższymi w Polsce i na świecie, jednostkami administracji państwowej oraz jednostkami badawczymi, Instytut De Republica organizuje konferencje naukowe i seminaria, które stanowić mają platformę wymiany opinii wobec prezentowanych na nich wyników naukowych prac badawczych. Zadaniem Instytutu jest też popularyzowanie najbardziej interesujących osiągnięć polskich naukowców w formie publikacji i multimediów.

 Instytut De Republica docelowo ma stać się nowoczesnym zapleczem eksperckim, promocyjnym i wydawniczym dla niedocenianych w Polsce i poza jej granicami, a tak ważnych dla właściwego rozumienia naszej historii i zjawisk społecznych, dziedzin nauki. 

Opłaty za uczestnictwo:

bezpłatnie

Strona internetowa:

https://iderepublica.pl/konferencje-i-szkolenia/kalendarium/energetyka-i-prawo-energetyczne-stan-obecny-i-perspektywy-rozwoju-w-100-lecie-ustawy-elektrycznej-z-21-marca-1922-roku/

Energetyka i prawo energetyczne
Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję