Nabór tekstów do monografii naukowej pt. “Prawo i polityka UE"

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2022-07-01 - 2022-11-04

Lokalizacja

Nazwa obiektu: online
Ulica i numer:
Miasto i kod:

Organizator

Wydawnictwo Center For American Studies Publishing Press

Opis wydarzenia

Wydawnictwo Center For American Studies Publishing Press ma zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w naborze tekstów do recenzowanej, wieloautorskiej monografii naukowej pt. “Prawo i polityka Unii Europejskiej” (Tom I) [“Law and Politics of the European Union” (Volume I)].

Monografia stanowi pierwszy tom serii poświęconej tematyce prawa i polityki Unii Europejskiej. Nabory do kolejnych tomów serii będą odbywać się w regularnych rocznych odstępach.


TEMATYKA MONOGRAFII

Celem monografii jest przedstawienie historycznych i współczesnych wymiarów funkcjonowania polityki i prawa Unii Europejskiej. Autorzy tekstów (rozdziałów monografii) mogą podejmować badania różnorodnych polityk oraz systemu prawnego UE przy użyciu narzędzi nauk takich jak prawo, politologia, socjologia, historia, filozofia i ekonomia.

Przykładowe zagadnienia:
 • geneza, funkcjonowanie i przyszłość UE
 • osiągnięcia i porażki UE wobec pandemii COVID-19
 • cechy i charakter prawa unijnego
 • kamienie milowe orzecznictwa TSUE
 • Unia Europejska w systemie międzynarodowym
 • ochrona praw człowieka w świetle prawa UE
 • kierunki rozwoju politycznego UE i ich wpływ na państwa członkowskie
 • obywatelstwo europejskie
 • działania UE z perspektywy Celów Zrównoważonego Rozwoju

Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – serdecznie zachęcamy Autorów do wykraczania poza ich ramy. Ponadto teksty rozdziałów mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.

Wierzymy w wolność akademickiej dyskusji i nie cenzurujemy prac. Zachęcamy więc Autorów do podejmowania kontrowersyjnych tematów oraz prezentowania własnych stanowisk. Oryginalne i nietuzinkowe teksty zawsze znajdą uznanie ze strony Redaktorów książki.


Do kogo skierowany jest nabór?

Do publikacji zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką prawa i polityki Unii Europejskiej studentów, doktorantów oraz doświadczonych pracowników nauki.


Proces recenzyjny i misja wydawnicza:

Wydawnictwo opiera proces recenzowania publikacji o współpracę z zewnętrznymi, obiektywnymi Recenzentami, posiadającymi co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego. Wszystkie recenzje odbywają się w trybie double-blind-review, czyli zasady tzw. podwójnej ślepej recenzji. W myśl tej zasady ani Autorzy, ani Recenzent nie znają swojej tożsamości aż do momentu publikacji monografii.

Etyka wydawnicza i proces recenzyjny opisane są szczegółowo na stronie internetowej Center For American Studies Publishing Press: https://www.cfasofficial.com/pl/etyka-i-recenzja.


Wymogi edytorskie:

Instrukcja edytorska znajduje się na naszej stronie internetowej pod poniższym linkiem: https://www.cfasofficial.com/pl/instrukcja-edytorska. Prosimy o ścisłe podążanie za wymogami zawartymi w części nr 2 Instrukcji pt. “Publikacja rozdziału (artykułu) w monografii wieloautorskiej”.


Dopuszczalna długość tekstów (rozdziałów) to 20,000-30,000 znaków (wraz ze spacjami i przypisami).


Język publikacji:

Akceptujemy teksty w języku polskim lub angielskim. W Center For American Studies korekty tekstów anglojęzycznych dokonują wyłącznie wysoko wykwalifikowani native speakerzy języka angielskiego (absolwenci prestiżowych amerykańskich, kanadyjskich, brytyjskich i australijskich uniwersytetów), posiadający doświadczenie w dyscyplinie naukowej w której napisany jest tekst.


Jak zgłosić swój tekst do publikacji?
1. Do dnia 1 lipca 2022 przygotuj abstrakt (streszczenie) swojego tekstu o długości 200-300 słów i wyślij go na adres moskal@cfasofficial.com. W ciągu 3 dni otrzymasz informację zwrotną czy temat Twojego tekstu został zaakceptowany.

 1. Do dnia 4 listopada 2022 przygotuj następujące dokumenty:
  (1) tekst rozdziału o długości 20-30 tysięcy znaków (wraz ze spacjami i przypisami) w formacie Word (font: Times New Roman; rozmiar: 12; interlinia: 1.5);
  (2) abstrakt/streszczenie tekstu o długości 200-300 słów w wersji polskiej (format Word) oraz 3-7 słów kluczowych;
  (3) abstrakt/streszczenie tekstu o długości 200-300 słów w wersji angielskiej (format Word) oraz 3-7 słów kluczowych;
  (4) notka biograficzna (biogram) o Autorze w języku angielskim (maks. 5 zdań);
  (5) notka biograficzna (biogram) o Autorze w języku polskim (maks. 5 zdań);
  (6) numer ORCID (wyrobienie go na stronie https://orcid.org jest darmowe, zajmuje ok. 5 minut i przyda się Państwu także na przyszłość);
  (7) podpisana własnoręcznie przez Autora umowa wydawnicza (skan w PDF) (wzór pobierz stąd: shorturl.at/vFYZ2);
  (8.) podpisane własnoręcznie przez Autora oświadczenie, że tekst nie został złożony do publikacji w żadnym innym wydawnictwie (skan w PDF) (wzór pobierz stąd: shorturl.at/vFYZ2);

(9) dane do faktury (krok opcjonalny);

(10) potwierdzenie przelewu z opłatą publikacyjną;

i wypełnij formularz Google (wraz z załącznikami) dostępny pod poniższym linkiem: https://forms.gle/buzCKrs8uALu3ZbEA


Wykonanie powyższych kroków i wniesienie opłaty publikacyjnej do dnia 4 listopada 2022 jest warunkiem przystąpienia do procedury wydawniczej.


Wzór oświadczenia i umowy z punktów (7) i (8.) znajduje się tutaj: shorturl.at/vFYZ2.


Koszt publikacji rozdziału w monografii:
229 PLN – obejmuje wersję on-line oraz 1 egzemplarz drukowany dla każdego Autora

Uwaga: jeśli w tekście znajdują się jakiekolwiek grafiki (tabele, wykresy, zestawienia, mapy), prosimy doliczyć do opłaty publikacyjnej 50 PLN.


TIMELINE

➤ Termin nadsyłania abstraktów (200-300 słów) na adres moskal@cfasofficial.com: 1 lipca 2022

➤ Termin nadsyłania tekstów: 4 listopada 2022❗️(uwaga: termin ten nie zostanie przedłużony)

➤ listopad-grudzień 2022: weryfikacja formalna i merytoryczna nadesłanych tekstów
➤ styczeń-marzec 2023: recenzja tekstów
➤ kwiecień-maj 2023: skład i korekta tekstów

➤ Planowana data publikacji: 10 maja 2023


Zastrzeżenia:

 • Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia tekstów zawierających poważne błędy gramatyczne, stylistyczne czy interpunkcyjne
 • Zastrzegamy sobie prawo do selekcji nadesłanych tekstów
 • Zastrzegamy sobie prawo do ingerencji w treść i format tekstów w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia publikacji
 • Zastrzegamy sobie prawo do zmiany ostatecznej daty publikacji
 • W razie zebrania dużej ilości tekstów zastrzegamy sobie prawo do wydania więcej niż jednej książki, publikując prace w ramach dwóch (lub większej liczby) tomów
 • Gdy wysyłka drukowanego egzemplarza książki ma mieć miejsce za granicę Polski zastrzegamy sobie prawo do obciążenia Autora kosztami wysyłki


FAQ:

 • Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT. Co do zasady fakturę VAT wystawiamy dopiero po wniesieniu opłaty publikacyjnej. Wyjątek stanowi sytuacja gdy udział w publikacji opłaca Państwa uniwersytet lub inny podmiot zewnętrzny. Jeśli znajdują się Państwo w tej sytuacji, prosimy o niezwłoczny kontakt mailowy. Sugerujemy samodzielne opłacenie faktury VAT i dokonanie refundacji ze strony uniwersytetu na swoje konto.
 • Wniesiona opłata publikacyjna nie podlega zwrotowi (jest bowiem uruchomieniem wykonania usługi wydawniczej)
 • Istnieje możliwość zamówienia dodatkowych egzemplarzy drukowanej wersji monografii. Wiąże się to z dodatkową opłatą 30 zł/egzemplarz oraz 20 zł za wysyłkę każdego dodatkowego egzemplarza. Uprzejmie przypominamy, że jeden egzemplarz autorski wraz z wysyłką wchodzi w zakres Państwa opłaty publikacyjnej i nie wiąże się z dodatkową opłatą.

Masz pytania?

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kierowanie wiadomości do Redaktorki monografii, pani Anny Moskal, na adres: moskal@cfasofficial.com. Chętnie Ci pomożemy!

–––––––––––––––––––––––––––––––

Misja wydawnicza:

Publikowanie w monografii wieloautorskiej może powodować spory stres. Zaufaj nam, a przeprowadzimy Cię przez proces publikacyjny od początku do końca tak, że wreszcie będziesz mieć okazję skupić się na tym co naprawdę dla Ciebie ważne – nauce i prowadzeniu badań.

Za najwyższy cel stawiamy sobie tworzenie możliwości do otwartej i nieskrępowanej wymiany poglądów przez młodych i doświadczonych naukowców. Nasza filozofia działania jest prosta: umożliwić Ci wydanie publikacji w szybkim tempie przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich akademickich standardów.

Opłaty za uczestnictwo:

229 zł

Strona internetowa:

https://fb.me/e/1Pk2hUfkh

Nabór tekstów do monografii naukowej pt. “Prawo i polityka UE
Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję