Webinarium - Identyfikacja genów antybiotykooporności i wirulencji w genomie Aeromonas caviae

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2022-05-19 - 2022-05-19

Lokalizacja

Nazwa obiektu: Internet, IETU, spotkanie on-line
Ulica i numer: Internet, spotkanie on-line
Miasto i kod: Internet, spotkanie on-line

Organizator

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

Opis wydarzenia

Antybiotyki zrewolucjonizowały medycynę, jednak ich coraz większe spożycie i niewłaściwe stosowanie, zwłaszcza w leczeniu poza szpitalnym, rolnictwie i weterynarii, a wcześniej w hodowli zwierząt, spowodowało lawinowy wzrost oporności bakterii. Jedynym sposobem na efektywną walkę z tym zjawiskiem jest poznanie znaczenia antybiotykooporności w biologii i ewolucji bakterii, a także sposobów jej rozpowszechniania oraz zidentyfikowanie genów i mechanizmów oporności.

Aeromonas to oksydazododatnie pałeczki Gram ujemne, należące do grupy bakterii występujących we wszystkich środowiskach wodnych. Izolowano je także z urządzeń służących do dystrybucji wody pitnej, w których tworzyły biofilm, z gleby i ścieków oraz produktów spożywczych między innymi owoców morza, mięsa, mleka i warzyw. Spośród nich najbardziej patogennymi gatunkami są: Aeromonas hydrophila oraz Aeromonas caviae. U człowieka bakterie te wywołują najczęściej biegunki, zapalenie żołądka i jelit, zakażenia ran oraz infekcje dróg żółciowych i moczowo-płciowych.

Celem badań była analiza genomu pod kątem antybiotykoodporności i wirulencji bakterii Aeromonas caviae wyizolowanych z ścieków surowych oraz oczyszczonych pobranych z miejskiej oczyszczalni ścieków. Badania były kontynuacją badań wykonanych w roku wcześniejszym, w których wykorzystano metody mikrobiologii tradycyjnej oraz biologii molekularnej.

Szczepy zidentyfikowano z wykorzystaniem sekwencjonowania fragmentu 16S rRNA oraz porównano z sekwencjami już opisanymi w bazie EzBioCloud. Kolejne etapy badań obejmowały wykorzystanie metod biologii molekularnej celem scharakteryzowania oporności wyizolowanych szczepów na wybraną grupę antybiotyków oraz określenia cech związanych z wirulencją szczepów. Do tego celu wykorzystano odpowiednio sekwencjonowane startery DNA, które pozwoliły na stwierdzenie obecności lub braku genu odpowiedzialnego za daną cechę.

Efektem prowadzonych badań było określenie patogenności i antybiotykoodporności bakterii należących do gatunku Aeromonas wyizolowanych ze ścieków oczyszczonych, które dotychczas uważane były jako bezpieczne dla środowiska naturalnego. Badania związane z detekcją genów wykazały, że bakterie te mogą być donorem oporności na antybiotyki do środowiska oraz wykazują również cechy wirulencji, zjadliwości co stanowi ogromne zagrożenie dla zdrowia publicznego.  

Prowadzący: Łukasz Jałowiecki – IETU

Spotkanie prowadzone będzie na platformie komunikacji zdalnej MS Teams.


Opłaty za uczestnictwo:

0 zł, bezpłatne

Strona internetowa:

https://ietu.pl/zaproszenie-na-webinarium-ietu-identyfikacja-genow-antybiotykoopornosci-i-wirulencji-w-genomie-aeromonas-caviae-19-05-2022-2/

Webinarium - Identyfikacja genów antybiotykooporności i wirulencji w genomie Aeromonas caviae
Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję