II Ogólnopolska Konferencja pt. "Prawo własności intelektualnej. Polska – Europa – świat"

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2022-07-30 - 2022-07-30

Lokalizacja

Nazwa obiektu: Online - MS Teams
Ulica i numer: Online - MS Teams
Miasto i kod: Online - MS Teams

Organizator

Center For American Studies i Center For European Studies działające we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Opis wydarzenia

Szanowni Państwo!

Center For European Studies oraz Center For American Studies działające we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają Państwa do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji pt. "Prawo własności intelektualnej. Polska – Europa – świat".

KIEDY
Konferencja odbędzie się w sobotę 30 lipca 2022 między 9.00 a 16.00 w formie online na platformie Microsoft Teams.

(Długość konferencji zależy od liczby prelegentów. W razie dużej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia konferencji także na niedzielę 31 lipca 2022).

CZEGO DOTYCZY KONFERENCJA?
Głównym założeniem konferencji jest dyskusja o prawie własności intelektualnej w perspektywie powszechnie obowiązującego prawa krajowego (polskiego), zagranicznych porządków prawnych, regulacji międzynarodowych oraz rozważań komparatystycznych i doktrynalnych.

Organizatorzy konferencji pragną poddać pod dyskusję problematykę praw własności intelektualnej z perspektywy tak historycznych, jak i współczesnych wymiarów ich funkcjonowania.

DLA KOGO?
• Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.
• Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI
• Prof. UAM dr hab. Michał Urbańczyk (Pracownia Myśli Politycznej i Prawnej, Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu)
• Łukasz Darby Bartosik, LL.M. (Prezes Center For American Studies)

UCZESTNICTWO CZYNNE I BIERNE - INFORMACJE

UCZESTNICTWO CZYNNE

Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego:

• Zamieszczenie abstraktu (200-300 słów) i wypełnienie formularza uczestnictwa czynnego pod adresem:
https://forms.gle/wwGHKsuz7hymjL568

• Akceptacja Regulaminu konferencji w formularzu – Regulamin dostępny jest pod niniejszym linkiem:
https://tinyurl.com/y4ecxjk3

• Rejestracji należy dokonać do godz. 23.59 dnia 20 lipca 2022 r.;

• Uiszczenie opłaty konferencyjnej na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 23 lipca 2022 r.

Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów. Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 21 lipca 2022 r.

UCZESTNICTWO BIERNE

Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika biernego:

• Wypełnienie formularza uczestnictwa biernego znajdującego się pod adresem:
https://forms.gle/bUpdCAhCPtELCyCA6

• Rejestracji należy dokonać do godz. 23.59 dnia 24 lipca 2022 r.;

Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu);

• Uiszczenie opłaty za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej;

• Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 26 lipca 2022 r. (będą mieli Państwo możliwość zapoznać się z harmonogramem i tematami konferencji przed wniesieniem opłaty)

OPŁATY ZA UCZESTNICTWO
➤ UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI):
UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:
• 129 zł – certyfikat w wersji papierowej
• 109 zł – certyfikat w wersji cyfrowej (równoważny certyfikatowi papierowemu)

➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)
• 59 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu w wersji cyfrowej (podpisany elektronicznie przez członka zarządu stowarzyszenia PDF do samodzielnego wydruku) na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy. Certyfikat może zostać potem wykorzystany do dodania go do CV oraz umieszczenia na różnych portalach, np. LinkedIn.

Jak zatytułować przelew?

Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*: „ – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – Konferencja Naukowa pt. “Prawo własności intelektualnej”.

*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.

W przypadku współwystąpienia dwójki lub więcej autorów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z współautorów osobno.


PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA

Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.

FAQ
• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT
• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi
• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem Konferencji
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwóch lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez ilość prelegentów)
• Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samotnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień)
• Każdy uczestnik konferencji dostanie certyfikat cyfrowy
• Certyfikaty uczestnictwa są standardowo wysłane pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji – ze względu na nadchodzące terminy wniosków stypendialnych certyfikaty wyślemy je jednak na początku września (nadto każdy z uczestników – także ci, którzy wybrali certyfikaty papierowe – otrzyma certyfikat w formie PDF do samodzielnego wydruku w ciągu tygodnia od konferencji)
• Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji)
• Regulamin konferencji: https://tinyurl.com/y4ecxjk3

PYTANIA?
W razie pytań prosimy o kontakt mailowy z Koordynatorem Konferencji, panem Anatoliem Tymchenko: tymchenko@cfasofficial.com (z panem Tymchenko komunikować się można w językach polskim, ukraińskim, rosyjskim i angielskim).

Do zobaczenia na konferencji!

Opłaty za uczestnictwo:

109

Strona internetowa:

https://fb.me/e/4AURgitYZ

 II Ogólnopolska Konferencja pt.
Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję