Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna „Między katedrą a katedrą. Kościół a nauka, kultura i polityka” – IV edycja

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2022-05-13 - 2022-05-13

Lokalizacja

Nazwa obiektu: on-line, Microsoft Teams
Ulica i numer:
Miasto i kod:

Organizator

Studenckie Koło Naukowe Teologów Uniwersytetu Śląskiego, Studenckie Koło Naukowe Nauk o Rodzinie "Pro" Uniwersytetu Śląskiego

Opis wydarzenia

Celem konferencji jest pogłębianie wiedzy na temat wzajemnych relacji między chrześcijaństwem a nauką, kulturą i polityką – zarówno w historii, jak i obecnie, przybliżanie jej szerszemu gronu odbiorców oraz zaproszenie do otwartej dyskusji ludzi różnych środowisk, aby na gruncie nauki budować mosty wzajemnego zrozumienia między religią a innymi istotnymi sferami życia człowieka.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, dlatego organizatorzy planują podzielić obrady na sekcje tematyczne: 1) filozoficzno-teologiczną, 2) nauk przyrodniczych i ścisłych, 3) kulturoznawczą, 4) nauk społecznych, 5) historyczną, 6) prawną. Obok wymienionych planowana jest interdyscyplinarna sekcja posterowa, w ramach której uczestnicy będą mieli okazję przedstawić wyniki własnych badań za pomocą posteru.  
Do czynnego udziału zapraszamy studentów i doktorantów różnych kierunków. Abstrakty wraz z bibliografią prosimy przesyłać od 18 marca do 8 kwietnia. Zostaną one poddane ocenie merytorycznej i językowej. Opiekę merytoryczną nad wydarzeniem sprawuje dr Aleksandra Kłos-Skrzypczak, pracownik naukowy Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ale w Komitecie Naukowym Konferencji znajdą się również przedstawiciele innych dyscyplin, w zależności od tematyki nadesłanych abstraktów.

Proponowane tematy:

  • stosunek kościołów różnych wyznań do nauk przyrodniczych i ścisłych (w historii i obecnie),
  • relacje między teologią a innymi dyscyplinami naukowymi (w historii i obecnie),
  • wpływ kościołów na kulturę i sztukę oraz wpływ kultury i sztuki na kształt chrześcijaństwa,
  • rola języka w teologii oraz wpływ religii chrześcijańskiej na kształtowanie języka,
  • chrześcijańska sztuka sakralna (w historii i obecnie),
  • antropologia chrześcijańska a wizja człowieka proponowana przez inne dyscypliny naukowe,
  • nauczanie społeczne kościołów chrześcijańskich w kontekście dorobku nauk politycznych i społecznych,
  • psychologiczne spojrzenie na praktyki religijne oraz stosunek chrześcijan do psychologii,
  • ekologia integralna lub degradacja środowiska jako pochodne religijnej wizji świata,
  • problem granic w badaniach naukowych, szczególnie na styku teologii oraz nauk przyrodniczych i ścisłych.

W programie przewidziany jest również panel ekspercki z udziałem naukowców reprezentujących różne dyscypliny na temat: „Dziecko w drodze – o wsparciu kobiet i rodzin w ciąży”.

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie:

https://miedzykatedrami.wixsite.com/konferencyjna.

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro.miedzykatedrami@us.edu.pl.

Zachęcamy również do śledzenia strony na Facebooku, gdzie będą się pojawiać najnowsze informacje: https://www.facebook.com/Miedzykatedrami.

Organizatorzy Konferencji:

Studenckie Koło Naukowe Teologów Uniwersytetu Śląskiego,
Studenckie Koło Naukowe Nauk o Rodzinie „Pro” Uniwersytetu Śląskiego,
Studenckie Koło Psychologii Zdrowia Uniwersytetu Śląskiego,
Niezależne Zrzeszenie Studentów,
Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych Uniwersytetu Śląskiego,
niezależni studenci i doktoranci Wydziału Humanistycznego, Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego

Konferencja będzie odbywać się on-line za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.

Opłaty za uczestnictwo:

brak

Strona internetowa:

https://miedzykatedrami.wixsite.com/konferencyjna

Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna „Między katedrą a katedrą. Kościół a nauka, kultura i polityka” – IV edycja
Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję