Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Autorytet – wpływ na społeczeństwo

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2022-03-20 - 2022-03-20

Lokalizacja

Nazwa obiektu:
Ulica i numer:
Miasto i kod:

Organizator

Conferences of Knowledge

Opis wydarzenia

Conferences of Knowledge zaprasza studentów, doktorantów, przedstawicieli kół naukowych, pracowników naukowych oraz wszystkie osoby zainteresowane do udziału w interdyscyplinarnej, ogólnopolskiej konferencji naukowej: „Autorytet – wpływ na społeczeństwo”.

   

Konferencja odbędzie się dnia 20.03.2022 r. w godzinach 10:00-15:00

Z uwagi na istniejące ryzyko zarażenia wirusem COVID-19 Konferencja odbędzie się w formie elektronicznej poprzez aplikację MS Teams. Uczestnik może zaprezentować swój referat w języku polskim bądź w języku angielskim. Istnieje możliwość wyłącznie czynnego uczestnictwa w Konferencji.

  

Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa to miejsce stwarzające możliwość zaprezentowania wiedzy i pozyskanego doświadczenia z poszczególnych dziedzin.

---

Opis tematu:

Pojęcie autorytetu niewątpliwie jest pojęciem wielowymiarowym. Autorytetem mogą się cieszyć nie tylko poszczególne osoby, ale również instytucje czy organy władzy państwowej. Autorytet jest zatem synonimem społecznego uznania czy prestiżu. Autorytetem cieszą się często osoby prawdomówne i bezstronne, ale też organy państwowe działające w granicach i na podstawie prawa. Jest to szczególnie ważne w kontekście budowania zaufania obywatela do działalności państwa. Instytucja czy organ władzy publicznej będą się cieszyły zatem uznaniem, gdy będą posiadały odpowiednie kompetencje, a swoją władzę będą wykorzystywały w odpowiednim celu, nie nadużywając jej i gdy będą działały w granicach prawa. Z drugiej strony w relacjach biznesowych czy światopoglądowych autorytetem cieszą się zaś osoby posiadające cechy przywódcze, charyzmatyczne, potrafiące porwać tłumy oraz o wysokim stopniu inteligencji.

W dzisiejszych czasach, zwłaszcza w dobie przewartościowania wyznawanych wartości, poszukiwanie właściwego autorytetu jest zadaniem szczególnie utrudnionym. Niemniej jednak prezentowane przez niektóre osoby postawy i świadectwa, mimo upływu lat wciąż są aktualne i mogą stanowić dla społeczeństwa drogowskaz moralny. Odpowiednio wybrany autorytet może pomagać w podejmowaniu decyzji, inspirować oraz oddziaływać na postępowanie innych osób.

---

Terminarz:

  1. Rejestracja do dnia 14 marca 2022 r. poprzez Formularz rejestracyjny podany poniżej
  2. W formularzu rejestracyjnym jednocześnie z czynnością rejestracji należy przesłać abstrakt wystąpienia, liczący nie więcej niż 250 słów.
  3. Uiszczenie opłaty konferencyjnej - w przypadku otrzymania wiadomości mailowej potwierdzającej zakwalifikowanie Uczestnika (w ciągu 5 dni od otrzymania potwierdzenia zakwalifikowania się do udziału w Konferencji) 

 
Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem chęci uczestnictwa czynnego w Konferencji i deklaracją uiszczenia wymaganej opłaty konferencyjnej.

  

Opłata konferencyjna, która została uiszczona przez Uczestnika nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji Uczestnika z Konferencji.

  

Uczestnictwo w Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej jest dobrowolne i jest uzależnione spełnieniem przez Uczestnika następujących wymagań:

  1. uzupełnienie formularza on-line wskazanego przez Organizatora, w tym przesłanie abstraktu wystąpienia, liczącego nie więcej niż 250 wyrazów,
  2. potwierdzenie wybrania abstraktu przez Organizatora. Wybrane zostaną abstrakty, które najbardziej wpisują się w tematykę organizowanej Konferencji. A zatem organizator ma prawo nieprzyjęcia zaproponowanego tematu.
  3. uiszczenie opłaty konferencyjnej  przez Uczestnika w terminie do 5 dni od dnia wysłania mailem informacji o zakwalifikowaniu uczestnika do udziału w Konferencji, na konto bankowe wskazane przez Organizatora w mailu potwierdzającym zakwalifikowanie uczestnika. Wysokość opłaty konferencyjnej wynosi 99 zł.
  4. Uczestnik po uiszczeniu opłaty zobowiązany jest przesłać na maila, z którego otrzymał potwierdzenie uczestnictwa, potwierdzenie dokonania przelewu opłaty konferencyjnej,
  5. nieuiszczenie przez Uczestnika we wskazanym terminie opłaty konferencyjnej skutkuje automatycznym skreśleniem Uczestnika z listy uczestników, o czym zostanie poinformowany drogą mailową.
  6. po dopełnieniu wszystkich formalności Uczestnik zostanie o tym poinformowany mailowo wraz z przesłaniem harmonogramu Konferencji oraz sposobem dostępu do Konferencji on-line.

   
W ramach udziału czynnego przysługuje Uczestnikowi certyfikat uczestnictwa w Konferencji, wysyłany drogą mailową. Certyfikat otrzymają tylko osoby, które rzeczywiście dokonały przedstawienia referatu. Zostanie on wysłany drogą mailową w przeciągu miesiąca od daty Konferencji.

    

Rejestracja: 

Formularz google do uzupełnienia (do 14.03.2022): https://forms.gle/7KGnDA2tWvLANVNk6 

Regulamin konferencji: https://conferencesofknowl.wixsite.com/website/regulamin-copy

Opłata konferencyjna wynosi 99 zł

  

Prośba o sprawdzanie foleru ze spamem.

Masz pytania? Chętnie odpowiemy: conferencesofknowledge@gmail.com

   

Z wyrazami szacunku,

Organizator konferencji

Opłaty za uczestnictwo:

99,00zł

Strona internetowa:

https://conferencesofknowl.wixsite.com/website/event-details/ogolnopolska-konferencja-naukowa-autorytet-wplyw-na-spoleczenstwo

Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję