Grunwald i Konstancja. Geneza współczesnej doktryny wojny sprawiedliwej

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2010-11-19 - 2010-11-19

Lokalizacja

Nazwa obiektu:
Ulica i numer:
Miasto i kod:

Organizator

Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. Alexisa de Tocqueville'a UŁ

Opis wydarzenia

Problematyka wojny, a szczególnie idea wojny sprawiedliwej należy do grupy najważniejszych problemów współczesnego świata. W ciągu ostatnich kilku stuleci zaistniało wiele koncepcji tłumaczących i oceniających te zjawiska. Pierwsze z nich wypracowało późne średniowiecze w związku z wielkimi konfliktami zbrojnymi tej epoki. W procesie tym znaczący udział miała polska myśl polityczno-prawna prezentująca swoje osiągnięcia na kolejnych soborach w I połowie XV wieku. Wykorzystując sukces militarny (grunwald 1410) stworzyła ona teorię wojny sprawiedliwej upowszechnioną podczas Soboru w Konstancji (1414). Przedstawione wtedy poglądy Pawła Włodkowica były rozwijane przez kolejnych myślicieli epoki wczesnonowożytnej aż po współczesność Problematyka konferencji obejmuje zatem zagadnienia najistotniejsze do tak ujętego powiązania osiągnięć późnośredniowiecznych z problematyką współczesną. Dlatego też prezentowane referaty będą dotyczyć zagadnień: 1. europejski kontekst politycznych wydarzeń po bitwie pod Grunwaldem 2. etos wojny w chrześcijańskim średniowieczu 3. chrześcijańska idea nawracania pogan mieczem w wiekach średnich 4. debata polsko - krzyżacka (Paweł Włodkowic oraz Jan Falkenberg) na Soborze w Konstancji i jej pokłosie 5. spór polsko - krzyżacki w kronice Jana Długosza 6. koncepcja wojny we współczesnym prawie międzynarodowym publicznym (studium historyczno - porównawcze) 7. współczesne refleksje na temat wojny w kontekście zderzenia cywilizacji.

Opłaty za uczestnictwo:

bezpłatne

Strona internetowa:

http://cmpp.uni.lodz.pl/

Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję