EPIDEMIE – ZARAZY – PLAGI. ROZWAŻANIA HUMANISTÓW 3

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2022-05-13 - 2022-05-13

Lokalizacja

Nazwa obiektu: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Ulica i numer: Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
Miasto i kod: Lublin 20-031

Organizator

Studenckie Koło Naukowe Miłośników Kultury i Literatury Wieku XIX, Studencko-Doktoranckie Koło Młodych Dydaktyków

Opis wydarzenia

UWAGA: Ze względu na sytuację epidemiologiczną tegoroczna konferencja odbędzie się w formie zdalnej!

Tegoroczne, kolejne spotkanie z cyklu “Rozważania humanistów” pozostaje w tematycznym związku z organizowaną w ubiegłym roku konferencją naukową “Choroba - Patologia - Dysfunkcja”. Jednym z najważniejszych doświadczeń, tak indywidualnych, jak i zbiorowych ostatnich dwóch lat, okazała się pandemia COVID-19. Specyfika tego zdarzenia oraz jego wielorakie konsekwencje sprawiły, że stało się ono przedmiotem dociekań badawczych w wielu dyscyplinach, przede wszystkim w naukach przyrodniczo-medycznych, ale także społeczno-ekonomicznych czy polityczno-prawniczych.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy zarówno młodych, jak i doświadczonych badaczy, reprezentujących takie dyscypliny naukowe, jak: literaturoznawstwo, językoznawstwo, medioznawstwo oraz inne pokrewne, wpisujące się w krąg badań kulturowych.

Proponowane przez organizatorów zagadnienia oscylują wokół następujących problemów:

- obraz epidemii, zarazy i plagi w literaturze, języku i kulturze;
- poetyka przedstawiania zarazy;
- epidemie, zarazy, plagi w tekstach kultury (sposób przedstawienia itp.);
- przedstawienie epidemii, zaraz, plag w kulturze popularnej;
- epidemie, zarazy, plagi w przekazach ludowych;
- sposoby mitologizacji chorób zakaźnych;
- epidemie, zarazy, plagi w dyskursie publicznym;
- język w czasie epidemii;
- językowe środki dezinformacji w mediach społecznościowych w dobie epidemii;
- epidemia, plaga i zaraza a tabu językowe i kulturowe;
- przykłady ujęć metaforycznych wpisujących się w pole znaczeniowe tytułowych pojęć (np. “czerwona zaraza”, “czarna śmierć”);
- terminologia i metaforyka związana z epidemiami, plagami i zarazami;
- antropologiczny i kulturowy wymiar epidemii;
- miejsca pamięci ofiar epidemii i zaraz;
-  społeczno-kulturowy wymiar epidemii, zaraz i plag;
- epidemie jako pretekst do podjęcia rozważań o głębszych wartościach, “wielkich tematów” ludzkiej egzystencji - miłości, śmierci, sensu życia, perspektywy eschatologicznej;
- sposoby opisywania jednostkowego i zbiorowego doświadczenia epidemii i choroby (strumień świadomości, wyznanie, reportaż, analiza medyczna itd.);
- duchowość w czasach epidemii;
- wpływ epidemii na zmiany struktur społecznych;
- lokalne uwarunkowania socjologiczne epidemii.

Link do formularza rejestracyjnego: https://forms.office.com/r/yUBPFSxHTs

Opłaty za uczestnictwo:

150 zł

Strona internetowa:

https://www.facebook.com/events/236551958652028

EPIDEMIE – ZARAZY – PLAGI. ROZWAŻANIA HUMANISTÓW 3
Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję