I Toruńskie Sympozjum Naukowe „Egodokumenty – samoświadectwa – teksty autobiograficzne. Praktyka i teoria”

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2022-06-23 - 2022-06-24

Lokalizacja

Nazwa obiektu: Wydział Nauk Historycznych UMK
Ulica i numer: Bojarskiego 1
Miasto i kod: Toruń, 87-100

Organizator

Wydział Nauk Historycznych UMK

Opis wydarzenia

Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Instytut Historii i Archiwistyki

zapraszają do udziału w

I Toruńskim Sympozjum Naukowym „Egodokumenty – samoświadectwa – teksty autobiograficzne. Praktyka i teoria”

Egodokumenty czyli teksty, w których mówimy o sobie, wyrażamy siebie, ujawniamy swój świat wartości, swoje niepowtarzalne widzenie rzeczywistości, są przedmiotem zainteresowania przedstawicieli wielu dyscyplin badawczych: historyków, antropologów, socjologów, pedagogów, kulturoznawców i literaturoznawców. Wydaje się, a nawet graniczy z pewnością, że mogą zainteresować się nimi także na przykład bibliolodzy i historycy sztuki. Mamy nadzieję, że konferencja, na którą zapraszamy, nie tylko potwierdzi naszą diagnozę, ale też ujawni szersze spektrum dyscyplin i specjalności, w których podejście egodokumentalne może okazać się wzbogaceniem warsztatu badawczego.

Choć teoria egodokumentalna rozwija się w Polsce i na świecie od XX wieku, „klasyczne” egodokumenty – dzienniki, pamiętniki, wspomnienia, autobiografie, korespondencja prywatna, a także sztambuchy czy księgi typu silva rerum, testamenty, zeznania sądowe, supliki – badane są również przez badaczy, którzy z istnienia tej teorii nie zdają sobie sprawy. Również tych badaczy, wykorzystujących samoświadectwa w sposób intuicyjny zapraszamy do udziału w proponowanym spotkaniu. Jednym z celów konferencji jest bowiem zintegrowanie badaczy wykorzystujących egodokumenty w swoich analizach.

Podkreślić należy wreszcie, że analizie egodokumentalnej poddać można dokładnie każde źródło informacji (źródło historyczne, tekst kulturowy) pod warunkiem, że poszukuje się w nim świadectwa, wyrazu konkretnego człowieka. Warto się zastanowić czy nie jest to drogą, którą powinny podążać współczesne badania je wykorzystujące.

Długie trwanie zainteresowań egodokumentami sprawia, że sytuują się one w kolejnych teoriach
w humanistyce, które mogą redefiniować badania. Kolejne zwroty badawcze na przykład zwrot performatywny, zwrot afektywny, zwrot przestrzenny, zwrot ikoniczny, zwrot pamięciowy, zwrot ku rzeczom, zwrot posthumanistyczny, by odwołać się do już mało kontrowersyjnej kategorii opisującej powstawanie teorii we współczesnej humanistyce, stawiają na pierwszy plan kolejne aspekty podmiotowości, przedefiniowują ją czy też zrywają z antropocentryczną tradycja jego rozumienia. Otwiera to nie tylko nowe obszary namysłu nad tym jak człowiek mówi „ja”, ale stawia wyzwania związane z pojęciem egodokumentów.

Cenimy każdą analizę wskazującą na subiektywny wkład człowieka w autorstwo każdego tekstu. Zainteresowani jesteśmy również autorefleksją badaczy podejmujących analizy człowieka jednostkowego oraz refleksją teoretyczną dotyczącą samych badań jaki i ich podstawy - egodokumentu. Celem spotkania jest dokonanie konfrontacji i poszukiwanie metodologicznych inspiracji w badaniach egodokumentalnych, niezależnie od rodzaju wykorzystywanych źródeł i reprezentowanej dyscypliny i specjalności.

Oczekujemy wystąpień prezentujących konkretne przykłady sposobów prowadzenia badań z wykorzystaniem egodokumentów oraz ich wyniki jak i wystąpień o charakterze teoretycznym, metodologicznym. Wszystkich chętnych podjęcia się takiej refleksji zapraszamy do udziału w naszym przedsięwzięciu.

Informacje organizacyjne

Konferencja odbędzie się w dniach 23-24 czerwca w Toruniu na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Zgłoszenia wystąpień z podaniem tytułu i abstraktu prosimy nadsyłać do 31 marca b. r. na adres egodokumenty@umk.pl
Program konferencji zostanie opublikowany do 30 kwietnia b. r.
Udział w konferencji związany będzie z koniecznością uiszczenia opłaty konferencyjnej w kwocie 100 zł. Informacje o numerze konta prześlemy razem z informacją o przyjęciu referatu.

 Z poważaniem
Prof. dr hab. Stanisław Roszak
Dr hab. Waldemar Chorążyczewski, prof. UMK
Dr hab. Wojciech Piasek, prof. UMK
Dr Hadrian Ciechanowski

Opłaty za uczestnictwo:

100 zł

Strona internetowa:

Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję