Historia mówiona pogranicza (Oral History of the Borderlands)

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2022-06-07 - 2022-06-08

Lokalizacja

Nazwa obiektu: Centrum Historii Zajezdnia
Ulica i numer: Grabiszyńska 184
Miasto i kod: Wrocław, 52-201

Organizator

Ośrodek "Pamięć i Przyszłość"

Opis wydarzenia

CALL FOR PAPERS
Pogranicze – zarówno w rozumieniu geograficznym i administracyjnym, jak i społeczno-kulturowym – jest szczególnego rodzaju obszarem doświadczania kontaktu z innym, odrębnym, obcym; przestrzenią koegzystencji, współpracy, ale i konfliktu. Pogranicze wskazuje na istnienie granicy – realnej bądź wyobrażonej, jednak zawsze wpływającej na tych, którzy żyją w jej pobliżu, bez względu na to, czy na co dzień granicę tę dostrzegają. Celem konferencji jest próba refleksji nad uchwytną w relacjach historii mówionej specyfiką życia na rozmaicie rozumianych pograniczach Europy i Świata – zarówno tych „odwiecznych”, jak i tych, które powstały w XX w. w wyniku globalnych i lokalnych konfliktów, skutkujących m.in. zmianami granic administracyjnych i migracjami ludności.

Zapraszamy do prezentacji badań wykorzystujących źródła i metodologię oral history do analizy m.in. następujących zagadnień:
- dom/życie codzienne w pobliżu granicą,
- nowe i dawne pogranicza,
- doświadczenie życia na styku regionów,
- ludzie pogranicza,
- granice wyobrażone (kultur, światopoglądów, pokoleń, tożsamości etc.),
- pamięć i dziedzictwo pogranicza.


Jednocześnie organizatorzy pragną zaprosić do szczególnego namysłu nad samą historią mówioną, jako metodą badawczą wykorzystywaną przez reprezentantów różnych dyscyplin, a przez to niejako sytuującą się na pograniczu różnych nauk.


ZGŁOSZENIA
Konferencja odbędzie się w języku polskim i angielskim (z tłumaczeniem symultanicznym).
Zgłoszenia w języku polskim lub angielskim prosimy wysyłać za pośrednictwem formularza: https://formularz.zajezdnia.org/ do 13 lutego 2022 r. Abstrakt powinien uwzględniać zakres wykorzystania źródeł i/lub metodologii historii mówionej oraz bezpośrednie odniesienie do tematu konferencji.


O przyjęciu zgłoszenia Organizatorzy poinformują Prelegentów do końca lutego 2022 r. Prelegenci zostaną poproszeni o przesłanie roboczej wersji swojego wystąpienia do 10 maja 2022 r., a tekstów do druku do 31 lipca 2022 r. Organizatorzy przewidują publikację tekstów z konferencji we „Wrocławskim Roczniku Historii Mówionej” oraz wynagrodzenie dla Autorów artykułów przyjętych do druku.


Konferencji będzie towarzyszył walny zjazd członków Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej.

Organizator: Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”
Partner: Centrum Archiwistyki Społecznej
Patronat: „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej”, Polskie Towarzystwo Historii Mówionej

Opłaty za uczestnictwo:

wydarzenie bezpłatne

Strona internetowa:

https://www.facebook.com/events/309070124481201

Historia mówiona pogranicza (Oral History of the Borderlands)
Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję