Ogólnopolska konferencja: Internet jako wielowymiarowa rzeczywistość

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2022-02-19 - 2022-02-19

Lokalizacja

Nazwa obiektu: Online - Platforma MS Teams
Ulica i numer:
Miasto i kod:

Organizator

Conferences of Knowledge

Opis wydarzenia

Conferences of Knowledge zaprasza studentów, doktorantów, przedstawicieli kół naukowych, pracowników naukowych oraz wszystkie osoby zainteresowane do udziału w interdyscyplinarnej, ogólnopolskiej konferencji naukowej: „Internet jako wielowymiarowa rzeczywistość”.

Konferencja odbędzie się dnia 19.02.2022 r. w godzinach 10:00-15:00

Z uwagi na istniejące ryzyko zarażenia wirusem COVID-19 Konferencja odbędzie się w formie elektronicznej poprzez aplikację MS Teams. Uczestnik może zaprezentować swój referat w języku polskim bądź w języku angielskim. Istnieje możliwość wyłącznie czynnego uczestnictwa w Konferencji.

Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa to miejsce stwarzające możliwość zaprezentowania wiedzy i pozyskanego doświadczenia z poszczególnych dziedzin.

Od momentu powstania Internetu jego rola i znaczenie nieustannie zmieniają się. Otaczająca rzeczywistość, przestrzeń prywatna i publiczna, funkcjonowanie urzędów, edukacja, a nawet sektor medyczny nie mogą już funkcjonować bez korzystania z tego medium. W takich okolicznościach pozostaje zmierzyć się z pytaniem, jaka w dzisiejszym czasie jest rola i funkcja Internetu oraz jakie zagrożenia i możliwości niesie za sobą Internet.

Interesująca tematyka wystąpień może koncentrować się wokół następujących zagadnień:
- Internet – wpływ na rozwój ludzkości;
- Internet jako miejsce zdobywania wiedzy;
- Internet jako miejsce komunikowania się;
- Internet jako sposób rozrywki,
- Internet jako przestrzeń zarobkowania;
- Internet jako źródło zaspokajania potrzeb konsumpcyjnych;
- Internet jako miejsce kształtowania poglądów;
- Internet jako miejsce hejtu;
- Internet jako narzędzie i miejsce popełniania przestępstw;
- I inne zaproponowane tematy związane z zagadnieniem Internetu.

Terminarz:

- Rejestracja do dnia 09 lutego 2022 r. poprzez Formularz rejestracyjny: https://forms.gle/rpkQmjWQxNc1RMdW6
- W formularzu rejestracyjnym jednocześnie z czynnością rejestracji należy przesłać abstrakt wystąpienia, liczący nie więcej niż 250 słów.
- Uiszczenie opłaty konferencyjnej - w przypadku otrzymania wiadomości mailowej potwierdzającej zakwalifikowanie Uczestnika (w ciągu 5 dni od otrzymania potwierdzenia zakwalifikowania się do udziału w Konferencji)


Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem chęci uczestnictwa czynnego w Konferencji i deklaracją uiszczenia wymaganej opłaty konferencyjnej.

Opłata konferencyjna, która została uiszczona przez Uczestnika nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji Uczestnika z Konferencji.

Uczestnictwo w Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej jest dobrowolne i jest uzależnione spełnieniem przez Uczestnika następujących wymagań:

1. uzupełnienie formularza on-line wskazanego przez Organizatora, w tym przesłanie abstraktu wystąpienia, liczącego nie więcej niż 250 wyrazów,
2. potwierdzenie wybrania abstraktu przez Organizatora. Wybrane zostaną abstrakty, które najbardziej wpisują się w tematykę organizowanej Konferencji. A zatem organizator ma prawo nieprzyjęcia zaproponowanego tematu.
3. uiszczenie opłaty konferencyjnej  przez Uczestnika w terminie do 5 dni od dnia wysłania mailem informacji o zakwalifikowaniu uczestnika do udziału w Konferencji, na konto bankowe wskazane przez Organizatora w mailu potwierdzającym zakwalifikowanie uczestnika. Wysokość opłaty konferencyjnej wynosi 99 zł.
4. Uczestnik po uiszczeniu opłaty zobowiązany jest przesłać na maila, z którego otrzymał potwierdzenie uczestnictwa, potwierdzenie dokonania przelewu opłaty konferencyjnej,
5. nieuiszczenie przez Uczestnika we wskazanym terminie opłaty konferencyjnej skutkuje automatycznym skreśleniem Uczestnika z listy uczestników, o czym zostanie poinformowany drogą mailową.
6. po dopełnieniu wszystkich formalności Uczestnik zostanie o tym poinformowany mailowo wraz z przesłaniem harmonogramu Konferencji oraz sposobem dostępu do Konferencji on-line.

W ramach udziału czynnego przysługuje Uczestnikowi certyfikat uczestnictwa w Konferencji, wysyłany drogą mailową. Certyfikat otrzymają tylko osoby, które rzeczywiście dokonały przedstawienia referatu. Zostanie on wysłany drogą mailową w przeciągu miesiąca od daty Konferencji.

Rejestracja: https://forms.gle/rpkQmjWQxNc1RMdW6
Regulamin konferencji: https://conferencesofknowl.wixsite.com/website/regulamin-copy
Opłata konferencyjna wynosi 99 zł

Masz pytania? Chętnie odpowiemy: cok.internet@gmail.com lub conferencesofknowledge@gmail.com

Z wyrazami szacunku,
Organizator konferencji

Opłaty za uczestnictwo:

99 PLN

Strona internetowa:

https://conferencesofknowl.wixsite.com/website/event-details/ogolnopolska-konferencja-internet-jako-wielowymiarowa-rzeczywistosc

Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję