IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo euroatlantyckie i polityka Federacji Rosyjskiej. Temat konferencji: Budowanie odporności na zagrożenia hybrydowe.

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2022-05-18 - 2022-05-20

Lokalizacja

Nazwa obiektu: Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Filia w Piotrkowie Trybunalskim
Ulica i numer: Słowackiego 114/118
Miasto i kod: 97-300 Piotrków Trybunalski

Organizator

Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Opis wydarzenia

Za główny cel strategiczny Federacji Rosyjskiej w międzynarodowym środowisku bezpieczeństwa uznać należy narzucenie własnej wizji porządku. Narzędziem służącym do realizacji założonego celu jest użycie różnych instrumentów oddziaływania i kreowanie zagrożeń. Moskwa dysponuje szeroką gamą instrumentów oddziaływania umożliwiających osiągnięcie celów strategicznych bez otwartego angażowania sił zbrojnych. W podejmowanych aktywnościach celowo zaciera się granice pomiędzy działaniem cywilnym i wojskowym.

<>Ocena teorii i praktyki pozwala stwierdzić, że od 2014 roku Federacja Rosyjska odmiennie niż do tej pory stosuje siły zbrojne, integrując je z innymi instrumentami oddziaływania poprzez zastosowanie wojny hybrydowej. Rosyjska wojna hybrydowa jest syntezą rozwiązań znanych z przeszłości Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, jej nowatorskiego charakteru należy upatrywać przede wszystkim w wykorzystaniu nowoczesnych środków techniki, co przyczynia się do wzrostu znaczenia walki informacyjnej, sił specjalnych oraz tzw. wojny bezkontaktowej.

<">Różnorodny charakter zagrożeń hybrydowych wynika z faktu, że są one konsekwencją wzajemnie na siebie oddziałujących procesów i zjawisk o kinetycznym i niekinetycznym charakterze. W prowadzonej rywalizacji zmieniają się proporcje w użyciu stosowania twardych (militarnych) i miękkich (niemilitarnych) instrumentów oddziaływania i kreowanych zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego. Nowe możliwości realizacji własnych celów strategicznych daje użycie niekinetycznych instrumentów, które materializują się m.in. w oddziaływaniu na procesy demokratyczne państw bliższej i dalszej zagranicy, podważaniu zaufania do instytucji państwa, przeprowadzaniu ataków w cyberprzestrzeni, podejmowaniu działań dezinformacyjnych, stosowaniu przymus ekonomicznego, a także aktywnościach paramilitarnych oraz zakamuflowanych działaniach pośrednich, co stwarza wymierne zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego. Nie oznacza to, że siły militarne nie są wykorzystywane, unika się jednak bezpośredniej konfrontacji zbrojnej.

Złożoność sytuacji międzynarodowej i ciągle obniżający się poziom bezpieczeństwa spowodowany polityką prowadzoną przez Władimira Putina wyrażającą się między innymi w prowadzeniu tzw. wojny w szarej strefie, skłania państwa do podjęcia działań zmierzających do budowania odporności bezpieczeństwa międzynarodowego na zagrożenia hybrydowe kreowana przez Federacje Rosyjską.

<>Celem konferencji organizowanych cyklicznie jest dyskusja i wymiana doświadczeń w gronie środowiska naukowego oraz praktyków bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, dotyczących zagrożeń dla bezpieczeństwa i działań podejmowanych dla jego zapewniania. Zamysłem tegorocznej konferencji jest poświęcenie szczególnej uwagi problematyce konsekwencji zagrożeń kreowanych przez Federację Rosyjską dla bezpieczeństwa rozumianego w kategoriach przedmiotowych, podmiotowych, przestrzennych, procesualnych, organizacyjnych i instytucjonalnych.

1. Udział z wystąpieniem w konferencji ONLINE bez publikacji – BEZPŁATNIE.
2. Udział bierny w konferencji ONLINE bez publikacji – BEZPŁATNIE.
3. Udział z wystąpieniem w konferencji ONLINE z publikacją – 250 PLN.
4. Publikacja bez uczestnictwa w obradach – 250 PLN.

Opłaty za uczestnictwo:

jw.

Strona internetowa:

https://konferencjabezpieczenstwo.ujk.edu.pl

Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję