37. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Wpływ pandemii na przemiany przemysłu i usług" / The Impact of the Pandemic on the Transformation of Industry and Services

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2021-12-06 - 2021-12-07

Lokalizacja

Nazwa obiektu: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Ulica i numer: Podchorążych 2
Miasto i kod: Kraków 32-084

Organizator

Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Opis wydarzenia

Celem 37. Konferencji Naukowej będzie kontynuowanie wymiany dorobku naukowego i prezentacja
prowadzonych aktualnie prac badawczych w krajowych i zagranicznych ośrodkach akademickich,
głównie w zakresie: koncepcji metodologicznych rozwijających się na polu geografii przemysłu i usług;
lokalizacji i rozwoju przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych w nawiązaniu do postępującego
procesu rozwoju cywilizacyjnego i kształtowania gospodarki opartej na wiedzy; zmiany struktur
działowych przemysłu w różnej skali układów przestrzennych, od skali lokalnej, regionalnej po skale
krajowa i światowa; relacji przemysłu w stosunku do pozostałych sektorów gospodarki oraz jego wpływu
na kształtowanie życia gospodarczego, społecznego i kulturowego w przestrzeni geograficznej; oceny
poziomu innowacyjności i konkurencyjności krajowego przemysłu na tle przemysłu światowego;
kształtowania się przemysłów zaawansowanej technologii i sektora informatycznego (IT) oraz procesów
serwicyzacji; oddziaływanie polityki na kierunki rozwoju działalności produkcyjnej i usługowej; ocenę
wpływu procesów transformacji oraz umiędzynarodowienia działalności gospodarczej w warunkach
integracji europejskiej i globalizacji na przebudowę struktur branżowych i przestrzennych różnej skali
układów przestrzennych. Pragniemy rozpatrywać tę problematykę nie tylko w układach przestrzennych
Polski, ale także innych krajów, szczególnie Europy Środkowej i Wschodniej. W 2021 r. dyskusja
koncentrować się będzie wokół problematyki wpływu pandemii, szczególnie trwającej obecnie pandemii
Covid-19, na przemiany przemysłu i usług zachodzące w warunkach recesji wywołanej ograniczaniem
aktywności gospodarczej.
Zachęcamy do udziału w Konferencji w szczególności:
pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych z kraju i zagranicy zajmujących się problematyka
przemysłu i usług;
doktorantów i studentów, szczególnie kierunków geograficznych, ekonomicznych, technicznych
i innych zainteresowanych problematyka Konferencji;
przedstawicieli władz państwowych, samorządowych oraz zarządów specjalnych stref
ekonomicznych odpowiedzialnych za politykę przemysłowa oraz działalność w zakresie przyciągania
inwestycji przemysłowych i usługowych;
doradców metodycznych oraz nauczycieli geografii, przedsiębiorczości i przedmiotów
ekonomicznych z ośrodków doradztwa nauczycieli i szkół;
przedsiębiorców i przedstawicieli życia gospodarczego;
wszystkie inne osoby zainteresowane problematyka Konferencji.

Opłaty za uczestnictwo:

max 800 zł (różna w zależności od formy uczestnictwa)

Strona internetowa:

www.przemysl.up.krakow.pl

Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję