IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA "Współczesne wyzwania w turystyce i rekreacji"

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2021-11-18 - 2021-11-19

Lokalizacja

Nazwa obiektu: Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań
Ulica i numer: Powstańców Wielkopolskich 5
Miasto i kod: 61-895 Poznań

Organizator

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

Opis wydarzenia

Tematyka konferencji nawiązuje do tradycji wydarzeń organizowanych przez Zakład Dydaktyczny Turystyki i Rekreacji WSB w Poznaniu i Instytut Społeczno-Ekonomiczny Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu w ramach cyklu Turystyka i rekreacja w metropoliach w latach 2015, 2017 i 2019. W bieżącym roku podjęto decyzję
o rozszerzeniu problematyki konferencji o zagadnienia poza metropolitarne w związku z dużą dynamiką zmian w branży turystycznej i rekreacyjno-sportowej wywołanych pandemią COVID-19.

Współczesny rynek turystyczny i sportowo-rekreacyjny stoją wobec wyzwań, które w istotny sposób mogą różnicować jego składowe – podaż i popyt. Turystyka jest częścią globalnej gospodarki wrażliwą na wiele czynników, będących kompilacją miejsc, wydarzeń, zachowań ludzi, a obecnie także silnej presji wywieranej przez niekontrolowany wzrost zachorowań na COVID-19. Pandemia ograniczyła działalność przemysłu turystycznego tak istotnie, że jego odbudowa wymagać będzie długiej perspektywy czasowej. Podobną sytuację obserwuje się w ofercie spędzania czasu wolnego, czy usługach sportowo-rekreacyjnych. Powoduje to potrzebę głębokiej, merytorycznej dyskusji nad stanem i możliwościami rozwoju sektora usług turystycznych i rekreacyjnych.

Zachęcamy zatem szerokie grono osób, reprezentujących zarówno środowisko naukowców, jak i praktyków, związanych z tematyką turystyczną oraz rekreacyjną, do przedstawienia wyników badań, dzielenia się doświadczeniami i wiedzą na temat współczesnych wyzwań w turystyce i rekreacji.

Szczegółowe cele konferencji:

  • prezentacja aktualnych wyników badań naukowych w dziedzinie turystyki i rekreacji,
  • dyskusja nad wyzwaniami i zagrożeniami jakie stanęły przed turystyką i rekreacją w okresie pandemii,
  • wskazanie dalszych kierunków rozwoju turystyki i rekreacji w okresie post-pandemii,
  • nawiązanie współpracy naukowo-badawczej i branżowej z ośrodkami naukowo-badawczymi i instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego.

Opłaty za uczestnictwo:

100-800 PLN

Strona internetowa:

https://www.wsb.pl/poznan/badania-i-nauka/konferencje-i-seminaria/iv-miedzynarodowa-konferencja-naukowa-wspolczesne-wyzwania-w-turystyce-i-rekreacji

Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję