Polański - Artysta

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2022-02-17 - 2022-02-17

Lokalizacja

Nazwa obiektu: online
Ulica i numer:
Miasto i kod:

Organizator

Redakcja czasopisma naukowego "ZAŁĄCZNIK KULTUROZNAWCZY" oraz Katedra Poetyki Intersemiotycznej i Komparatystyki Mediów (WNH UKSW)

Opis wydarzenia


Blisko 20 lat temu Mariola Dopartowa zwracała uwagę na fakt utrwalania się nieporozumień wokół "kulturowych i artystycznych kontekstów twórczości Romana Polańskiego". Badaczka postulowała konieczność reinterpretacji dorobku reżysera. Wydaje się, że apel ten jak dotąd nie przyniósł pożądanego rezultatu. Dodatkowo biografia Polańskiego i narosłe wokół niej mity, legendy czy półprawdy udaremniają obiektywną ocenę jego dorobku. Twórczość tego wielowymiarowego artysty, reżysera, scenarzysty, producenta i aktora filmowego z pewnością domaga się reinterpretacji. Zachęcamy Państwa, żeby wspólnie podjąć próbę wypełnienia luki w studiach nad fascynującą spuścizną rodaka o światowej sławie.

Przykładowe zagadnienia:
- Polański autorem filmowym
- Polański a kino gatunków
- Roman Polański jako aktor
- intertekstualne lektury filmów Polańskiego
- formalne wybory Polańskiego jako reżysera
- estetyka filmów Polańskiego
- główne tematy twórczości artysty
- przenikanie się sztuk (filmowej i teatralnej) w twórczości Polańskiego
- kino na pograniczu wyobraźni i rzeczywistości społeczno-historycznej
- rola kiczu w twórczości Polańskiego
- filozofia zapisana w dziełach Polańskiego  
- żywioły w kinie Polańskiego
Organizacja konferencji: Redakcja czasopisma naukowego „Załącznik Kulturoznawczy”, Katedra Poetyki Intersemiotycznej i Komparatystyki Mediów (Instytut Nauk o Kulturze i Religii, WNH UKSW).

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy planują przygotowanie – w oparciu o wybrane artykuły – recenzowanej monografii zbiorowej.

Zgłoszenia prosimy przesyłać w oddzielnym pliku do 14 stycznia, na dwa adresy:

brygida.pawlowska@gmail.com
(prof. ucz. dr hab. Brygida Pawłowska-Jądrzyk, WNH UKSW)

izatomczyk@interia.pl
Izabela Tomczyk-Jarzyna; sekretarz konferencji)

Przewidywany czas na wystąpienie: do 20 minut. Możliwość przedstawienia prezentacji (wymaga to wcześniejszego zgłoszenia).

W zgłoszeniu podajemy:
– imię i nazwisko;
– stopień naukowy i afiliację;
– adres mailowy (bardzo chętnie przyjmiemy także numer telefonu);
– adres do korespondencji (dotyczy osób, które wyrażają chęć otrzymania zaświadczenia o   udziale w konferencji i/lub upominku książkowego);
–  tytuł referatu oraz kilkuzdaniowy abstrakt określający problematykę wystąpienia.

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego obrady odbędą się w trybie zdalnym. Zaświadczenia o udziale w konferencji roześlemy pocztą (zwykłą lub elektroniczną, według preferencji).

Serdecznie zapraszamy!

udział w tym wydarzeniu jest bezpłatny

Strona internetowa:

Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję