Konferencja „Nauki o Bezpieczeństwie – dekada doświadczeń”

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2021-11-09 - 2021-11-10

Lokalizacja

Nazwa obiektu: Akademia Sztuki Wojennej
Ulica i numer: al. Chruściela103
Miasto i kod: 00-910 Warszawa

Organizator

Akademia Sztuki Wojennej

Opis wydarzenia

Konferencja „Nauki o Bezpieczeństwie – dekada doświadczeń”

będzie wydarzeniem niezwykłym, gdyż zbiega się z 10. rocznicą utworzenia dyscypliny „Nauki o Bezpieczeństwie”. Dlatego konferencja zapewni zarówno tradycyjną debatę naukową, jak i uroczyste obchody tej rocznicy. W ciągu tego stosunkowo niedługiego czasu nauki o bezpieczeństwie dynamicznie się rozbudowywały. Dlatego też warto dokonać oglądu obszarów tego rozwoju i zaprezentować prowadzone w nich badania. I temu celowi ma też służyć organizowana konferencja. Kolejnym celem konferencji jest też debata na temat wspólnego dorobku wiedzy w naukach o bezpieczeństwie i wskazanie kierunków dalszego rozwoju tej dyscypliny.

Według „Encyclopedia Britannica” nauka to: system wiedzy, który dotyczy świata fizycznego i jego zjawisk, i który pociąga za sobą obiektywne obserwacje i systematyczne eksperymentowanie. Ogólnie rzecz biorąc, nauka obejmuje dążenie do wiedzy obejmującej prawdy ogólne lub działanie podstawowych praw. W „Encyklopedii Powszechnej PWN” nauka jest opisywana, jako: termin wieloznaczny, rozmaicie rozumiany i definiowany; w literaturze naukowej i mowie potocznej w języku polskim, używany w wielu różnych, choć pokrewnych i powiązanych ze sobą znaczeniach; wobec wieloznaczności pojęcia, różnorodności desygnatów terminu „nauka” oraz wielości aspektów, w kontekście których może być rozpatrywana, nie ma jednej, uniwersalnej definicji nauki, zadawalającej wszystkich i obejmującej wszystkie aspekty znaczeniowe tego terminu.

Taka sytuacja jest źródłem wielkiej różnorodności poglądów i interpretacji tego co nazywamy nauką w jej różnych aspektach. Dotyczy to rzecz jasna także „Nauk o Bezpieczeństwie”, dyscypliny stworzonej w Polsce decyzją administracyjną. W naszej polskiej kulturze organizacyjnej środowiska naukowe toczą swoje debaty i generują jakieś postulaty ale to nie musi być głównym czynnikiem decyzyjnym w zakresie uznawania, tworzenia czy znoszenia dyscyplin naukowych czy ogólnie podziału nauk. W wyniku takiej decyzji administracyjnej będący dopiero in statu nascendi obszar penetracji naukowej stał się dyscypliną nauk społecznych. W ten nowo utworzony obszar wkroczyli m.in. badacze ze zlikwidowanych nauk wojskowych, część przedstawicieli nauk o polityce oraz inni naukowcy z różnych dyscyplin badający różne aspekty bezpieczeństwa w aspekcie społecznym.

To skutkowało odmiennymi podejściami i rozumieniami tego czym jest ta dyscyplina. Jedni byli przekonani, że jest to dyscyplina nauk stosowanych, inni głównie ze środowisk nauk o polityce widzą ją raczej jako badania podstawowe. Jedni uznają, że obiektem badań nauk o bezpieczeństwie jest bezpieczeństwo człowieka (ludzi) i jego/ich otoczenia naturalnego oraz cywilizacyjnego. Inni przekonują, że obiektem tym są systemy bezpieczeństwa narodowego i ich otoczenie. Toczą się spory m.in. o granice dyscypliny, o to jakie pola badań są dopuszczalne a jakie już nie.

Nauki o bezpieczeństwie administracyjnie zaklasyfikowano, jako dyscyplina nauk społecznych zajmujących się społeczeństwem oraz zjawiskami i procesami społecznymi ujmowanymi z różnych punktów widzenia. Nie trudno zauważyć, że w takim ujęciu nauki o bezpieczeństwie zajmują się społeczeństwem oraz zjawiskami i procesami społecznymi ujmowanymi z punktu widzenia jego bezpieczeństwa. Ciągle brak jest jednak jednoznaczności co jest wobec tego istotą tego zjawiska? Jakie są jego fundamentalne założenia, podmioty, przedmioty, relacje i prawa?

By osiągnąć cele konferencji sformułowano szereg problemów badawczych zawartych w następujących pytaniach:

  • Jak specyfika polskiej naukowej kultury strategicznej wpływa na uwarunkowania funkcjonowania dyscypliny Nauk o Bezpieczeństwie? (zmienność obszaru badań)
  • Jakie podejścia, rozumienia, pojmowania tej dyscypliny wyłaniają się w polskim środowisku naukowym? Jakie klastry wyłoniły się w środowisku naukowym tej dyscypliny?
  • Jak współcześnie postrzega się cele i funkcje nauki a w konsekwencji i nauk o bezpieczeństwie?
  • Jaką dyscypliną są nauki o bezpieczeństwie? Nauk stosowanych czy nauk podstawowych?
  • Jesteśmy „na łonie” czy w rodzinie nauk społecznych. Jakie konsekwencje wynikają z tego dla nauk o bezpieczeństwie?
  • Jakie są relacje nauk o bezpieczeństwie z innymi dyscyplinami różnych dziedzin?
  • Jakie są podstawowe założenia/twierdzenia nauk o bezpieczeństwie?
  • Czy są a jeżeli tak to jakie teorie w naukach o bezpieczeństwie?
  • Jaka tematyka jest przedmiotem badań prowadzonych w poszczególnych obszarach tej dyscypliny?

Będziemy poszukiwać wkładu do dyskusji od możliwie najszerszego grona badaczy penetrujących różne obszary nauk o bezpieczeństwie. Zapraszamy wszystkich chętnych do dyskusji i zaprezentowania swoich badań. Mamy nadzieję, że przyczyni się to do lepszego zrozumienia istoty i treści nauk o bezpieczeństwie oraz będzie kolejnym impulsem w ich rozwoju.

Opłaty za uczestnictwo:

200

Strona internetowa:

https://aszwoj.com/

Konferencja „Nauki o Bezpieczeństwie – dekada doświadczeń”
Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję