Konferencja: Religia i polityka w kontekście "epokowej zmiany". Czy jesteśmy świadkami narodzin nowego paradygmatu?

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2021-11-25 - 2021-11-26

Lokalizacja

Nazwa obiektu: Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW
Ulica i numer: Wójcickiego 1/3, bud. 23, sala 201
Miasto i kod: 01-815 Warszawa

Organizator

Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW

Opis wydarzenia

Celem konferencji jest refleksja nad zmianami jakie zachodzą obecnie w relacjach między religią i polityką. Mają one – jak się wydaje – nie tylko kosmetyczny charakter, ale dotyczą samego paradygmatu tych relacji ukształtowanego w kulturze zachodniej w epoce nowoczesności. Źródło tych zmian zdaje się leżeć w sferze politycznej, która nie tylko ulega postępującej sekularyzacji, ale także zrywa z europejską metafizyką. Jednak w swoistym sprzężeniu zwrotnym oddziałują one również na samoświadomość zachodnich wspólnot religijnych, w tym Kościoła katolickiego. Przedefiniowaniu w sferze politycznej takich kategorii, jak prawda, godność osoby, prawa człowieka, małżeństwo, rodzina towarzyszy rozchwianie ich znaczenia również w doktrynach wspólnot chrześcijańskich. Podstawowe zasady etyczne ustępują niejednokrotnie wobec racji pragmatycznych (np. w sporze o aborcję, eutanazję, surogację, orientację seksualną), nie tylko w polityce, ale również w kościelnej praktyce. Wydaje się, że zmiana jest na tyle istotna, że zastosowanie zaproponowanego przez Papieża Franciszka określenia „epokowej zmiany” wydaje się zasadne.
W trakcie naszej konferencji chcielibyśmy prześledzić ten proces, zwracając szczególną uwagę na cztery jego wymiary.
Pierwszy dotyczy obecności i roli religii w organizacjach międzynarodowych na poziomie uniwersalnym i europejskim. Czy i w jaki sposób zmienia się sposób działania przedstawicieli wspólnot religijnych w tych organizacjach? Jaki wpływ wywierają te organizacje na życie wspólnot religijnych?
Drugi, aktualnej kondycji integracji europejskiej, zainicjowanej niegdyś przez chrześcijańskich polityków. Czy zasadne jest twierdzenie, że mamy tu do czynienia z antychrześcijańskim zwrotem? Jeśli tak, to w jakim stopniu współuczestniczą w tym procesie chrześcijańskie instytucje (chadecja, wspólnoty religijne)? Czy Robert Schuman, kandydat na ołtarze, byłby dziś uznany za religijnego ekstremistę?
Trzeci dotyczy zmian zachodzących w relacji religia – tożsamość (narodowa, europejska). Czy reorganizacja sfery politycznej sprawiają, że państwa mogą się obyć bez „pomocy” religii, czy też w jej miejsce wprowadzają świecki surogat w postaci ideologii? A może współczesna polityka w ogóle nie potrzebuje wspólnot, ograniczając się do zarządzania zatomizowaną ludzką masą?
Czwarty, nawiązuje do sposobu potraktowania wolności religijnej w trakcie pandemii. Czy wolność religijna stanowi kategorię specjalną wśród praw człowieka, a zatem zasadniczo nie powinna być ograniczana nawet w przypadku stanów nadzwyczajnych, czy też jest po prostu jednym z wielu praw, którego zakres określany jest przez państwo? Musi zatem ustąpić nie tylko wobec zdrowia publicznego, ale również wobec innych dóbr uznanych przez władzę za bardziej istotne? W wielu państwach dóbr religijnych nie zaliczono do kategorii tzw. dóbr niezbędnych (essential goods).
Czy możliwe jest zatem ułożenie wzajemnych relacji między religią a polityką na nowych zasadach, respektujących tożsamość każdej z nich i specyficzny wkład w dobro wspólne, czy też będziemy świadkami nowego konfliktu, jak w czasie rewolucji francuskiej czy w czasach komunizmu? A może linia konfliktu nie będzie przebiegała między państwem a wspólnotami religijnymi, ale w poprzek politycznych i religijnych wspólnot?

Opłaty za uczestnictwo:

300

Strona internetowa:

https://religionandpolitics.pl/pl/strona-glowna/

Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję