Miłość, intymność, seksualność. Aspekty prawne, psychologiczne i społeczne

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2021-10-16 - 2021-10-16

Lokalizacja

Nazwa obiektu: MS Teams
Ulica i numer:
Miasto i kod:

Organizator

Center For American Studies

Opis wydarzenia

Szanowni Państwo!
Center For American Studies afiliowane przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza Państwa do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Miłość, intymność, seksualność. Aspekty prawne, psychologiczne i społeczne"

KIEDY?
Konferencja odbędzie się w sobotę 16 października 2021 między 9.00 a 17.00 w formie online na platformie Microsoft Teams. (W razie dużej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia konferencji także na niedzielę 17 października 2021).

CZEGO DOTYCZY KONFERENCJA?
Głównym założeniem konferencji jest dyskusja na temat szeroko pojętej miłości i intymności w aspekcie emocjonalnym oraz seksualnym przez pryzmat prawa, psychologii i seksuologii oraz innych nauk społecznych i humanistycznych (filozofii, psychologii, socjologii, kulturoznawstwa czy ekonomii).Organizatorzy konferencji pragną poddać pod dyskusję problematykę miłości z perspektywy psychologicznej, jak i jej współczesny wymiar kulturowy w dowolnie wybranych społeczeństwach.

Proponowane (przykładowe) obszary tematyczne:
• nieheteronormatywność – aspekty prawne, polityczne, psychologiczne i kulturowe
• przestępczość na tle seksualnym
• regulacje prawne dotyczące seksualności człowieka w wybranych państwach świata
• normy i obyczaje dotyczące seksualności w kulturach wybranych społeczeństw (kiedyś i dziś)
• inność w relacjach partnerskich
• miłość a ustroje gospodarcze (kapitalizm, socjalizm, społeczna gospodarka rynkowa)
• miłość homoseksualna w wymiarze psychologicznym
• intymność a seksualność
• historia miłości – kiedyś i dziś
• zaburzenia seksualności człowieka
• miłość w XXI wieku
• intymność w kulturze wybranych społeczeństw
• i wiele innych!Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy. Ponadto wystąpienia mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.

DLA KOGO?
• Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.
• Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.

KOMITET NAUKOWY
• Prof. UAM dr hab. Michał Urbańczyk (Pracownia Myśli Politycznej i Prawnej, Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu)
• Łukasz Darby Bartosik, LL.M. (Prezes Center For American Studies)

UCZESTNICTWO CZYNNE I BIERNE – INFORMACJE
UCZESTNICTWO CZYNNE
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego:
• Zamieszczenie abstraktu (200-300 słów) z zachowaniem wymogów formalnych oraz wypełnienie formularza uczestnictwa czynnego pod adresem:
https://forms.gle/qSCmtRcio3jBZMYo7
• Akceptacja Regulaminu konferencji w formularzu – Regulamin dostępny jest pod niniejszym linkiem:
https://tinyurl.com/y4ecxjk3
• Powyższych czynności należy dokonać do godz. 23.59 dnia 6 października 2021 r.;
• Uiszczenie opłaty konferencyjnej na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 8 października 2021 r.Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów. Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 7 października 2021 r.

UCZESTNICTWO BIERNE
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika biernego:
• Wypełnienie formularza uczestnictwa biernego znajdującego się pod adresem:
https://forms.gle/SdA878k2w9CCWJsQ6
• Czynności tej należy dokonać do godz. 23.59 dnia 9 października 2021 r.;
Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu);
• Uiszczenie opłaty za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej;
• Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 11 października 2021 r.

OPŁATY ZA UCZESTNICTWO
UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI):
• 119 zł – certyfikat w wersji tradycyjnej wysyłany na wskazany przez prelegenta adres korespondencyjny.
• 99 zł – certyfikat w wersji cyfrowej wysyłany na wskazany przez prelegenta adres mailowy.
UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)
• 59 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu w wersji cyfrowej (podpisany elektronicznie przez członka zarządu stowarzyszenia PDF do samodzielnego wydruku) na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy. Certyfikat może zostać potem wykorzystany do dodania go do CV oraz umieszczenia na różnych portalach, np. LinkedIn.Jak zatytułować przelew?
Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*: „ – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – Konferencja Naukowa pt. “Miłość, intymność i seksualność”.*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.W przypadku współwystąpienia dwóch autorów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z współautorów osobno.

PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA
Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.

FAQ
• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT
• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi
• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem Konferencji
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwóch uczestników (opłatę należy pomnożyć przez ilość prelegentów)
• Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samotnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień)
• Certyfikaty tradycyjne wysyłamy pocztą w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji; certyfikaty cyfrowe wysyłamy wszystkim uczestnikom krótko po zakończeniu konferencji
• Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (w skrajnych przypadkach jest możliwość zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji)
• Regulamin konferencji: https://tinyurl.com/y4ecxjk3

PYTANIA?
W razie pytań prosimy o kontakt poprzez wiadomość prywatną skierowaną na Facebooku do Center For American Studies. Do zobaczenia na konferencji!

Opłaty za uczestnictwo:

99

Strona internetowa:

https://fb.me/e/3KBXfjlUs

Miłość, intymność, seksualność. Aspekty prawne, psychologiczne i społeczne
Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję