Uchodźcy oraz mniejszości etniczne i narodowe. Aspekty prawne, polityczne, ekonomiczne i społeczne

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2021-11-20 - 2021-11-21

Lokalizacja

Nazwa obiektu:
Ulica i numer:
Miasto i kod:

Organizator

Center For American Studies, Center For European Studies, Koło Naukowe Prawa Amerykańskiego "The American Law Society" WPiA UAM, Prawo i polityka

Opis wydarzenia

Szanowni Państwo!

Center For American Studies afiliowane przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza Państwa do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji pt. "Uchodźcy oraz mniejszości etniczne i narodowe. Aspekty prawne, polityczne, ekonomiczne i społeczne"

KIEDY?
Konferencja odbędzie się w sobotę 20 listopada 2021 między 9.00 a 16.00 w formie online na platformie Microsoft Teams. (W razie dużej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia konferencji także na niedzielę 21 listopada 2021).

CZEGO DOTYCZY KONFERENCJA?
Głównym założeniem konferencji jest dyskusja na temat szeroko pojętych uchodźców oraz mniejszości etnicznych i narodowych w ujęciu prawnym, politycznym, ekonomicznym oraz społecznym.

Proponowane (przykładowe) obszary tematyczne:
• problem „uchodźców” w XXI wieku
• kryzys migracyjny w Unii Europejskiej
• państwa wielonarodowe i ich funkcjonowanie;
• status prawny „uchodźcy”;
• mniejszości narodowe a ruchy separatystyczne;
• motywy migracji;
• problemy związane z dyskryminacją imigrantów;
• sytuacja mniejszości meksykańskiej w Stanach Zjednoczonych;
• sytuacja mniejszości marokańskiej w Hiszpanii/Francji;
• sytuacja mniejszości ukraińskiej w Polsce;
• sytuacja mniejszości tureckiej w Niemczech;
• formy pomocy państwa na rzecz imigrantów;
• pojęcie „nielegalnego” imigranta;
• cele emigracji Polaków;
• pojęcie grupy etnicznej;
• różnice pomiędzy mniejszością narodową a grupą etniczną;
• problemy wybranych grup etnicznych w Polsce;
• ruchy separatystyczne w wybranych regionach Unii Europejskiej np. Śląsk, Katalonia, Lombardia, Szkocja, Bawaria;
• separatyzm w wybranych regionach USA np. Teksas, Kalifornia;
• separatyzm w innych rejonach świata, np. Tybet.
• mniejszości etniczne i narodowe a pandemia COVID-19
• ruchy migracyjne a postulaty odchodzenia od globalizmu w dobie pandemii COVID-19Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy.

DLA KOGO?
• Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.
• Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.

KOMITET NAUKOWY
• Prof. UAM dr hab. Michał Urbańczyk (Pracownia Myśli Politycznej i Prawnej, Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu)
• Łukasz Darby Bartosik, LL.M. (Prezes Center For American Studies)

UCZESTNICTWO CZYNNE I BIERNE – INFORMACJE
UCZESTNICTWO CZYNNE
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego:
• Zamieszczenie abstraktu (200-300 słów) z zachowaniem wymogów formalnych oraz wypełnienie formularza uczestnictwa czynnego pod adresem: https://forms.gle/BDihpwzsDEFG7MWCA
• Akceptacja Regulaminu konferencji w formularzu – Regulamin dostępny jest pod niniejszym linkiem:
https://tinyurl.com/y4ecxjk3
• Powyższych czynności należy dokonać do godz. 23.59 dnia 6 listopada 2021 r. (termin ten nie zostanie przedłużony);
• Uiszczenie opłaty konferencyjnej na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 8 listopada 2021 r.Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów. Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 7 listopada 2021 r.
UCZESTNICTWO BIERNE
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika biernego:
• Wypełnienie formularza uczestnictwa biernego znajdującego się pod adresem:
https://forms.gle/DrHQcnhXfjFmP9jK7
• Czynności tej należy dokonać do godz. 23.59 dnia 13 listopada 2021 r.
Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu);
• Uiszczenie opłaty za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej;
• Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 15 listopada 2021 r.

OPŁATY ZA UCZESTNICTWO
UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI)
2 opcje:
• 119 zł – certyfikat papierowy dostarczany pocztą
• 99 zł – certyfikat cyfrowy dostarczany drogą mailowąUCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)
• 59 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu w wersji cyfrowej (podpisany elektronicznie przez Prezesa Zarządu PDF do samodzielnego wydruku) na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.Jak zatytułować przelew?
Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*: „ – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – Konferencja pt. "Uchodźcy oraz mniejszości etniczne i narodowe. Aspekty prawne, polityczne, ekonomiczne i społeczne"*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.W przypadku współwystąpienia dwójki autorów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z współautorów osobno.


PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA
Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.

FAQ
• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT;
• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi;
• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem Konferencji;
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwóch uczestników (opłatę należy pomnożyć przez ilość prelegentów);
• Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samotnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień);
• Certyfikaty uczestnictwa są wysłane pocztą tradycyjną/mailową w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji
• Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji)
• Regulamin konferencji: https://tinyurl.com/y4ecxjk3

PYTANIA?
W razie pytań prosimy o kontakt poprzez wiadomość prywatną skierowaną na Facebooku do Center For American Studies. Do zobaczenia na konferencji! 

Opłaty za uczestnictwo:

99 PLN

Strona internetowa:

https://fb.me/e/YmpEkdWY

Uchodźcy oraz mniejszości etniczne i narodowe. Aspekty prawne, polityczne, ekonomiczne i społeczne
Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję