Rynek pracy w Polsce i Europie. Aspekty społeczne, polityczne, ekonomiczne i prawne

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2021-10-09 - 2021-10-09

Lokalizacja

Nazwa obiektu: online
Ulica i numer:
Miasto i kod:

Organizator

Center For American Studies

Opis wydarzenia

Szanowni Państwo!
Center For European Studies oraz Center For American Studies działające we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają Państwa do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji pt. "Rynek pracy w Polsce i Europie. Aspekty społeczne, polityczne, ekonomiczne i prawne".

 

KIEDY?

Konferencja odbędzie się w sobotę 9 października 2021 między 9.00 a 16.00 w formie online na platformie Microsoft Teams. (Długość konferencji zależy od liczby prelegentów. W razie dużej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia konferencji także na niedzielę 10 października 2021).

 

CZEGO DOTYCZY KONFERENCJA?

Głównym założeniem konferencji jest dyskusja na temat rynku pracy w Polsce i Europie przez pryzmat prawa, politologii, ekonomii oraz innych nauk społecznych i humanistycznych (socjologii, psychologii, kulturoznawstwa czy filozofii).

Proponowane (przykładowe) obszary tematyczne:

 • rynek pracy w przeszłości, obecnie oraz kierunki jego zmian w przyszłości
  • wpływ polityki, ekonomii i prawa na rynek pracy
  • rynek pracy w teorii i w praktyce – różnice
  • cechy i umiejętności pracowników najbardziej brane pod uwagę przez pracodawców podczas rozmów kwalifikacyjnych w różnych branżach
  • dyskryminacja w pracy ze względu na płeć, rasę, wyznanie i inne czynniki w Polsce i w Europie

Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy. Ponadto wystąpienia mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.

 

DLA KOGO?
• Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.
• Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.

 

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI:

 • Prof. UAM dr hab. Michał Urbańczyk (Pracownia Myśli Politycznej i Prawnej, Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu)
  • Łukasz Darby Bartosik, LL.M. (Prezes Center For American Studies)

 

UCZESTNICTWO CZYNNE I BIERNE – INFORMACJE

UCZESTNICTWO CZYNNE
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego:
• Zamieszczenie abstraktu (200-300 słów) z zachowaniem wymogów formalnych oraz wypełnienie formularza uczestnictwa czynnego pod adresem:
https://forms.gle/7k2TpwuPc9CcKw3z5
• Akceptacja Regulaminu konferencji w formularzu – Regulamin dostępny jest pod niniejszym linkiem:
https://tinyurl.com/y4ecxjk3
• Powyższych czynności należy dokonać do godz. 23.59 dnia 25 września 2021 r.;
• Uiszczenie opłaty konferencyjnej na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 27 września 2021 r.

Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów. Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 26 września 2021 r.

 

UCZESTNICTWO BIERNE
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika biernego:
• Wypełnienie formularza uczestnictwa biernego znajdującego się pod adresem:
https://forms.gle/Lu2x1m7jzmxp7vuf6
• Czynności tej należy dokonać do godz. 23.59 dnia 29 września 2021 r.;
Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu);
• Uiszczenie opłaty za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej;
• Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 4 października 2021 r.

 

OPŁATY ZA UCZESTNICTWO

 

UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI):
• 119 zł – certyfikat w wersji tradycyjnej dostarczany pocztą
• 99 zł – certyfikat w wersji cyfrowej dostarczany na pocztę e-mail

UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)
• 59 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu w wersji cyfrowej (podpisany elektronicznie przez członka zarządu stowarzyszenia PDF do samodzielnego wydruku) na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy. Certyfikat może zostać potem wykorzystany do dodania go do CV oraz umieszczenia na różnych portalach, np. LinkedIn.

Jak zatytułować przelew?
Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*: „ – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – Konferencja pt. “Rynek pracy w Polsce i Europie. Aspekty społeczne, polityczne, ekonomiczne i prawne”.
*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.
W przypadku współwystąpienia dwójki autorów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z współautorów osobno.

 

PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA

Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.

 

FAQ

 • Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT
  • Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi
  • Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem Konferencji
  • Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwóch uczestników (opłatę należy pomnożyć przez ilość prelegentów)
  • Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samotnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień)
  • Certyfikaty uczestnictwa są standardowo wysłane pocztą tradycyjną/mailową w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji – ze względu na nadchodzące terminy wniosków stypendialnych certyfikaty wyślemy jednak zaraz po zakończeniu konferencji (nadto każdy z uczestników – także ci, którzy wybrali certyfikaty papierowe – otrzyma certyfikat w formie PDF do samodzielnego wydruku)
  • Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji)
  • Regulamin konferencji: https://tinyurl.com/y4ecxjk3

 

PYTANIA?

W razie pytań prosimy o kontakt poprzez wiadomość prywatną skierowaną na Facebooku do Center For American Studies. Do zobaczenia na konferencji!

 

LINK DO WYDARZENIA NA PORTALU FACEBOOK:

https://fb.me/e/5yKu0cDRj

Opłaty za uczestnictwo:

59 zł (uczestnictwo bierne) lub 99 zł (uczestnictwo czynne)

Strona internetowa:

https://fb.me/e/5yKu0cDRj

Rynek pracy w Polsce i Europie. Aspekty społeczne, polityczne, ekonomiczne i prawne
Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję