Zarządzanie kryzysowe w regionie - Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2010-10-21 - 2010-10-22

Lokalizacja

Nazwa obiektu:
Ulica i numer:
Miasto i kod:

Organizator

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych

Opis wydarzenia

CEL KONFERENCJI Prezentacja oraz wypracowanie wniosków w zakresie systemowych rozwiązań i możliwości doskonalenia problemów związanych z szeroko rozumianym zarządzaniem kryzysowym w regionie (województwie, powiecie i gminie). PROBLEMATYKA KONFERENCJI • Pojęcie i istota kryzysu, sytuacji kryzysowej i zarządzania kryzysowego, • Przyczyny i potrzeby funkcjonowania zarządzania kryzysowego, • Doświadczenia w zakresie zarządzania kryzysowego, • Współczesne uwarunkowania zarządzania kryzysowego, • Zagrożenia i wyzwania – generowanie sytuacji kryzysowych w regionie, • Podstawy prawne zarządzania kryzysowego, • Aspekty finansowe kryzysu, • Ekonomika kryzysu, • Struktury zarządzania kryzysowego, • Planowanie zarządzania kryzysowego na szczeblu regionu, • Monitoring i zapobieganie sytuacjom kryzysowym, • Reagowanie kryzysowe – procedury działania w sytuacjach kryzysowych, • Siły i środki reagowania kryzysowego, • Likwidacja skutków sytuacji kryzysowych, • Odbudowa infrastruktury, • Socjologiczne i psychologiczne aspekty sytuacji kryzysowych, • Komunikacja i obieg informacji w sytuacjach kryzysowych, • Logistyka w sytuacjach kryzysowych, • Systemy wspomagające zarządzanie kryzysowe, • Zarządzanie ryzykiem, • Zarządzanie projektami, • Zarządzanie zasobami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych. PUBLIKACJA Oczekujemy na artykuły dotyczące powyższej tematyki. Po pozytywnej recenzji publikacje zostaną umieszczone w Zeszytach Naukowych Uczelni ( 6 pkt. na liście MNiSW).

Opłaty za uczestnictwo:

380 zł.

Strona internetowa:

http://www.wso.wroc.pl/KONFERENCJE/ZARZADZANIE_KRYZYSOWE/default.htm

Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję