Przeszłość we współczesnej narracji kulturowe

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2010-11-25 - 2010-11-28

Lokalizacja

Nazwa obiektu:
Ulica i numer:
Miasto i kod:

Organizator

Katedra Teorii i Historii Badań Kulturoznawczych ISR UJ

Opis wydarzenia

Planowana konferencja odnosi się w swym założeniu do kluczowego problemu współczesności, jakim jest percepcja tradycji i reinterpretacja naszych wyobrażeń o przeszłości i mitów historycznych w warunkach cywilizacji multimedialnej posługującej się zróżnicowanymi nośnikami przekazu. Przedmiotem analizy będzie zarówno tekst w klasycznym rozumieniu tego słowa (literatura piękna, literatura faktu, literatura naukowa) jak i fotografia, film, TV oraz Internet. Istnieje potrzeba w warunkach dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości odczytania na nowo percepcji i rozumienia najważniejszych konstytutywnych dla danej cywilizacji dzieł decydujących o jej duchowości. W jaki sposób są one w dobie obecnej definiowane i określane? W jakich segmentach kulturotwórczych teksty ważne cywilizacyjnie ujawniają się wyraziście w dobie obecnej? Wreszcie na ile możliwe jest integralne, interdyscyplinarne podejście do kulturowego przekazu z przeszłości? W tej perspektywie ważne miejsce zajmie analiza prasy i filmu w miarę możliwości we wszystkich występujących współcześnie gatunkach. Pojawiają się kolejne pytania. Czy istnieją a jeśli tak to jakie schematy przy prezentowaniu najważniejszych zjawisk kulturowych w mediach? Jakie są różnice i podobieństwa między przekazem słownym i innymi formami przekazu? Nawiązując do dorobku teoretycznego filmoznawców i twórców kina należałoby postawić pytanie o granice wiarygodności przekazu szukającego dla siebie miejsca między fikcją sceniczną a rekonstrukcją odzwierciedlającą aktualny stan wiedzy różnych dyscyplin naukowych. Wraz z narodzinami społeczeństwa sieciowego coraz większa i coraz bardziej znacząca część dyskursu kulturowego przenoszona jest w przestrzeń wirtualną – cyberprzestrzeń. Cyberprzestrzeń jest konstruktem społecznym zakorzenionym w przeszłości. Na jej gruncie przeszłość jest stale obecna w niezliczonych zróżnicowanych formach. Charakterystyczna dla świata nowych mediów indywidualizacja przekazu, asynchroniczność, interaktywność, łatwość dostępu, atrakcyjność multimedialnej często formuły wymaga intensyfikacji badań na płaszczyźnie kulturowej.

Opłaty za uczestnictwo:

450 zł (dla pracowników, doktorantów UJ 200 zł)

Strona internetowa:

kliknij tu" target="_blank">kliknij tu

Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję