Wirtualne Otwarte Warsztaty Innowacji projektu CIRC4Life

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2021-05-27 - 2021-05-28

Lokalizacja

Nazwa obiektu: Interent
Ulica i numer: Interent
Miasto i kod: Interenet

Organizator

Konsorcjum projektu Circ4Life

Opis wydarzenia

W ranach projektu CIRC4Life , finansowanego przez program Horyzont 2020 (Nr 776503),w dniach 27-28 maja 2021 roku odbędą się drugie Otwarte Warsztaty Innowacji. Tym razem warsztaty będą miały formułę wirtualną.   

Dołącz do partnerów projektu CIRC4Life jako zewnętrzny ekspert warsztatów, w ramach których zaangażowani zostaną eksperci i praktycy w dziedzinie gospodarki o obiegu zamkniętym z całego świata. Wydarzenie ma na celu ocenę modeli biznesowych gospodarki o obiegu zamkniętym oraz kluczowych innowacji umożliwiających ich wdrożenie w praktyce. Opracowane w projekcie CIRC4Life rozwiązania  zostaną  zaprezentowane przez przedstawicieli partnerów projektu realizujących działania demonstracyjne. W trakcie warsztatów zidentyfikowane zostaną najbardziej obiecujące innowacje możliwe do wprowadzenia na rynek i będące przedmiotem dalszych badań.

Otwarte Warsztaty Innowacji projektu CIRC4Life  to doskonała okazja aby podjąć się próby rozwiązania  krytycznych kwestii dotyczących przyszłego rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym oraz opracowania rozwiązań  zorientowanych na użytkownika a także innych przedsięwzięć na poziomie europejskim. W trakcie warsztatów uczestnicy będą mieć niepowtarzalną okazję dostępu do wyników projektu i opracowanych rozwiązań oraz możliwość  oceny ich innowacyjności i cyrkularności. Ponieważ wydarzenie jest otwarte dla czołowych ekspertów w dziedzinie gospodarki o obiegu zamkniętym, uczestnicy dołączą do interdyscyplinarnego zespołu, w ramach którego zaangażowani zostaną przedstawiciele  przemysłu, środowisk akademickich, sektora prywatnego i publicznego, tworząc platformę do dyskusji i planowania przyszłych możliwości współpracy.

Kluczowe tematy

​Model biznesowy: współtworzenie produktów i usług

W tym modelu, dzięki wykorzystaniu metod zorientowanych na użytkownika końcowego, konsument uczestniczy w projektowaniu  i ma wpływ na proces produkcji wyrobu. Korzystając z funkcji współtworzenia, wdrożono zrównoważone metody produkcji i stworzono nowe produkty/usługi. Kluczowymi innowacjami wypracowanymi dla tego modelu biznesowego są:  metoda eko-punktów, analiza cyklu życia wykonywana online oraz narzędzie do podejmowania decyzji i oceny wpływu dedykowane uczestnikom łańcucha wartości.

Model biznesowy: zrównoważona konsumpcja

Model ten umożliwia konsumentowi podjęcie  świadomej, zrównoważonej decyzji przez zaproponowaniu mu różnych możliwości wyboru i odpowiedniej metody  oceny wpływu oddziaływania produktów na środowisko. W modelu wprowadzono rozwiązanie umożliwiające monitorowanie zrównoważności  produktu w łańcuchu wartości. Przez podnoszenie  świadomości konsumentów i dzielenie się wiedzą, użytkownicy końcowi i zainteresowane strony będą aktywnie wdrażać zasady  gospodarki o obiegu zamkniętym . Kluczowe innowacje tego modelu to: aplikacja konsumencka CIRC4Life, oznakowanie ekologiczne, moduł identyfikowalności oraz działania związane z podnoszeniem świadomości konsumentów i budowaniem potencjału.

Model biznesowy: recycling oparty na współpracy różnych podmiotów i powtórne użytkowanie

Model ten oparty jest na wdrożeniu, przyjaznego dla użytkownika, systemu zbierania odpadów. Obejmuje on następujące elementy: system współpracy interesariuszy umożliwiający użytkowanie / ponowne użycie produktów wycofanych z eksploatacji i ograniczenia ilości odpadów oraz system przyznawania tzw. ekokredytów, którego zadaniem jest zachęcenie konsumentów  do recyklingu / ponownego użycia. Kluczowe innowacje tego modelu biznesowego to:  oparty na platformie internetowej system ponownego użycia/ recyklingu,  aplikacja konsumencka umożliwiająca wyliczanie  tzw. ekokredytów /kosztów ekologicznych;, systemy zachęt do ograniczania generowania odpadów, ponownego użycia i recyklingu produktów oraz działania uświadamiające.

 

Platforma internetowa

Narzędziem wspierającym działanie wymienionych modeli biznesowych jest otwarta i niezależna  internetowa platforma informacyjna. Pomaga ona w wyliczaniu ilości potrzebnych surowców i ocenie oddziaływań, gromadzeniu informacji rynkowych i statystycznych oraz umożliwia wiarygodną identyfikowalność produktu w całym łańcuchu wartości i dostaw.


Warsztaty prowadzone będą w jęz. angielskim.

Opłaty za uczestnictwo:

0 zł, bezpłatne

Strona internetowa:

https://ietu.pl/en/circ4life-virtual-open-innovation-camp-27th-28th-may-2021/

Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję