SECURITY & FORECASTING 2021 SEC4 WYZWANIA BEZPIECZEŃSTWA POLSKI I BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO – STAN OBECNY I PROGNOZY NA PRZYSZŁOŚĆ

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2021-05-11 - 2021-05-12

Lokalizacja

Nazwa obiektu: online
Ulica i numer: Chruściela 103
Miasto i kod: 00-910 Warszawa

Organizator

Akademia Sztuki Wojennej

Opis wydarzenia

Międzynarodowa Konferencja Naukowa
SECURITY & FORECASTING 2021 SEC4
WYZWANIA BEZPIECZEŃSTWA POLSKI I BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO
– STAN OBECNY I PROGNOZY NA PRZYSZŁOŚĆ

Termin: 11-12 maja 2021 roku

Tryb on-line

Konferencja odbędzie się w trakcie trwania pandemii COVID-19, która znacząco zmieniła strategiczne środowisko bezpieczeństwa państw jak i innych podmiotów sceny międzynarodowej. W trudnym czasie dla Europy, która doświadczyła fali migracji, wzrostu nastrojów separatystycznych, globalnego pogorszenia warunków handlowych, nowego wyścigu zbrojeń, niepewności społeczności międzynarodowej związanej z Brexitem. W skali globalnej pojawiają się prognozy kolejnego globalnego kryzysu gospodarczego, dalszych wahań cen ropy naftowej, zmian klimatycznych i możliwych ataków terrorystycznych a także rozwoju pandemii.

Tak jak trudno było przewidzieć zjawiska lat 80. ubiegłego wieku (rozpad ZSRR, zmiany w systemie polityczno-gospodarczym Polski i innych krajów bloku postsowieckiego), tak trudno przewidzieć, co może się wydarzyć już niebawem, ale i w dłuższej perspektywie.

Dzieje się wiele i bardzo dynamicznie - czy świat stoi na rozdrożu? Wydaje się, że tak - świadczą o tym wyłaniające się nowe potęgi gospodarcze i technologiczne oraz narastający kryzys klimatyczny. Na ile celnie jesteśmy dokonać w miarę dokładnej diagnozy współczesnych nam zjawisk i na ile trafnie jesteśmy prognozować przyszłość w bezpieczeństwie międzynarodowym i narodowym w obszarach istotnych z punktu widzenia potęgi państwa, jego suwerenności oraz racji stanu? Tak postawione problemy są ramami dla tematów międzynarodowej konferencji, która odbędzie się w Akademii Sztuki Wojennej w dniach 11-12 maja 2021 roku.

Cele konferencji:
 1. Integracja środowiska naukowego wobec problemów teraźniejszości i przyszłości;
 2. Poszukiwanie obszarów i tematów współpracy;
 3. Wymiana doświadczeń badawczych;
 4. Stymulowanie interdyscyplinarnej debaty na temat współczesnego i przyszłego złożonego środowiska bezpieczeństwa w obszarach: bezpieczeństwa politycznego, militarnego, ekonomicznego, społeczno-kulturowego i środowiskowego, warunkowanego dynamicznym rozwojem technologii i techniki.

Obszary tematyczne konferencji

Prognozowanie:
 • Technologie i wojny przyszłości;
 • Konsekwencje pandemii COVID-19 dla państw;
 • Globalne prognozy i przewidywania - dokąd zmierza świat?
 • Przyszłość Polski w prognozach;
 • Realistyczne scenariusze potencjalnych przyszłych konfliktów;
 • Technologiczne kierunki rozwoju krajów;
 • Przyszłość Unii Europejskiej i NATO;
 • Zagrożenia ludzkości w XXI wieku;
 • Globalne problemy współczesnego świata i ich wpływ na sytuację wewnętrzną państw;
 • Bezpieczeństwo ekonomiczne, polityczne, społeczno-kulturowe, środowiskowe, militarne w wymiarze międzynarodowym.

Wyzwania:
 • Wyzwania dla zarządzania i kierowania państwem;
 • Wyzwania dla współczesnych organizacji międzynarodowych (UE, NATO i inne);
 • Rozwój energetyki;
 • Państwo wobec zmian środowiskowych;
 • Zmiany kulturowe współczesnych społeczeństw;
 • Warunki ekonomiczno-gospodarcze wobec oczekiwań społecznych i kurczących się zasobów;
 • Wojny handlowe, a wyłaniające się potęgi gospodarcze;
 • Globalne zagrożenia współczesnej gospodarki – dynamika kryzysów;
 • Polaryzacja społeczna i populizm.

Zgłoszenia na konferencję przyjmujemy do dnia 3 maja 2021 roku.
Konferencja odbędzie się w formie zdalnej.
Języki konferencyjne: polski i angielski.

Prosimy o wypełnienie formularza rejestracji znajdującego się pod linkiem:

Pełny koszt udziału w konferencji wynosi: 300 złotych (75 euro).
Udział w konferencji bez publikacji: 100 złotych (25 euro).
Opłata dla doktorantów wynosi: 150 złotych (35 euro).
Istnieje możliwość przekazania artykułu bez udziału w konferencji: 250 złotych (65 euro).


Opłatę konferencyjną należy uiścić do dnia 7 maja 2021 roku na konto:
 • Numer IBAN PL60 1240 6973 1978 0010 8279 7406, SWIFT PKOPPLPW (w przypadku wpłaty w euro);
 • Nr 71 1240 6074 1111 0010 4302 4446 (w przypadku wpłaty w PLN).

z dopiskiem: „imię i nazwisko uczestnika, konferencja SEC4”

W ramach pełnej opłaty konferencyjnej zapewniamy wydanie publikacji w monografii recenzowanej w języku polskim lub angielskim (20 punktów MEiN) lub w czasopiśmie z listy ministerialnej: Security & Defence Quarterly (20 punktów MEiN, 100 ICV).

Osoby zainteresowane umieszczeniem artykułu w monografii proszone są o przesłanie go w wersji elektronicznej („Word”, czcionka 12, objętość do 1 arkusza wydawniczego, przypisy numerowane na dole strony, streszczenie referatu do pół strony w jęz. polskim i angielskim, słowa kluczowe w j. polskim i angielskim, bibliografia na końcu artykułu, krótka notka biograficzna), na adres e-mail: wsu.conference2020@wp.pl w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2021 r.

Artykuły do czasopisma Security & Defence Quarterly przyjmujemy wyłącznie w języku angielskim, poprzez logowanie: https://securityanddefence.pl/ 

Artykuł musi być przygotowany wg wymagań czasopisma dostępnych na stronie czasopisma.
Kontakt w sprawie artykułów w czasopiśmie: dr Marta Gębska, martagebska@wp.pl  

Security and Defence Quarterly (ISSN 2300-8741; eISSN 2544-994X) jest międzynarodowym recenzowanym czasopismem w otwartym dostępie.

Skupia się na pogłębianiu wiedzy i teorii, badań i praktyki w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności w skali globalnej.
Czasopismo jest indeksowane w DOAJ, ERIH Plus, EBSCO, CEJSH i innych bazach danych.
Promuje międzynarodowe rozpowszechnianie wiedzy w ujęciu interdyscyplinarnym.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia artykułu, jeżeli nie będzie on spełniał kryteriów merytorycznych. Decyzję o formie publikacji materiałów konferencyjnych podejmie Komitet Organizacyjny w porozumieniu z Radą Naukową konferencji.

Rada Naukowa zastrzega sobie prawo wyboru osób wygłaszających referaty podczas konferencji.
Szczegółowy program konferencji oraz pozostałe informacje organizacyjne zostaną przekazane do dnia 7 maja 2021 r.

Sekretarz konferencji: dr Marlena Blicharz, Akademia Sztuki Wojennej
e-mail: wsu.conference2020@wp.pl

Opłaty za uczestnictwo:

100

Strona internetowa:

https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/sec4/

SECURITY & FORECASTING 2021 SEC4 WYZWANIA BEZPIECZEŃSTWA POLSKI I BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO – STAN OBECNY I PROGNOZY NA PRZYSZŁOŚĆ
Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję