Archiwum wydarzeń

29
Maj 2010

Sympozjum Diabetologiczne pt. "Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, korporacje medyczne i służba zdrowia w walce z powikłaniami cukrzycowymi

Siedem ciekawych wykładów o różnorodnej tematyce dotyczącej cukrzycy i jej powikłań oraz wystawa diabetologiczna. Uroczysta gala z okazji XXV-lecia Oddziału Rejonowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Hajnówce.... czytaj więcej  >

29
Maj 2010
28
Maj 2010

Szkolenie dla mediatorów

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu poszerzającym tematykę mediacji: „Od walki o swoje do uczciwego porozumienia dla obu stron.” W mediacji głównie chodzi o to, aby pomóc stronom odejść od ich wcześniej przyjętych stanowisk, by stały się bardziej świadome swoich potrzeb i zrozumiały potrzeby drugiej strony, by były gotowe do poszukiwania większej liczby rozwiązań niż te dwa, z którymi pojawiają się na początku mediacji. Celem proponowanego warsztatu jest r... czytaj więcej  >

28
Maj 2010

"Daj szansę zdrowiu - badaj swoje piersi"

Szkolenie z zakresu profilaktyki raka piersi połączone z praktycznymi ćwiczeniami na modelach do samobadania: tors oraz zestaw trzech piersi. Podczas tego szkolenia uczennice otrzymają niezbędne wiadomości na temat chorób sutka, jak prawidłowo wykonywać samokontrolę piersi, a także dzięki modelom piersi będą miały możliwość zapoznania się z przykładowymi zmianami nowotworowymi.... czytaj więcej  >

27
Maj 2010

Ekumenizm Ducha

Konferencja „Ekumenizm Ducha” 27-28 maja 2010 „Ilekroć widzę mur pomiędzy chrześcijanami, zawsze staram się wyjąć z niego jakąś cegłę” papież Jan XXIII. Plan konferencji: czwartek 27 maja: 11.30 – 13.00: Seminarium Wykładowe Wydział Filologiczno – Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego, sala nr 1.45 18.30: Uroczysta Msza Święta Kościół pw. Św. Mikołaja, ul. Św. Mikołaja 1, Gdynia Chylonia piątek 28 maja: 10.00 – 12.00: Seminarium wykładowe Sal... czytaj więcej  >

27
Maj 2010

IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Technologie edukacyjne - tradycja, współczesność, przewidywana przyszłość

współczesność, przewidywana przyszłość", która odbędzie się w dniach 27 - 28 maja 2010 roku. W związku z obchodami dwudziestolecia toruńskiego ośrodka badań nad edukacją medialną i informatyczną powstałego przy Instytucie Pedagogiki w roku 1990, a obecnie funkcjonującego w ramach Katedry Dydaktyki i Mediów w Edukacji Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, pragniemy Państwa zaprosić do dyskusji nad miejscem i przyszłością technologii ... czytaj więcej  >

26
Maj 2010

Konferencja

Celem ogólnym programu jest wychowanie dzieci i młodzieży w duchu poszanowania środowiska naturalnego jako największego sojusznika człowieka, zrozumienia prawa przyrody oraz wyrabia-nie nawyków właściwych zachowań mających na celu poszanowanie czystości otoczenia. Cele szczegółowe: • poznanie i rozumienie skutków działalności człowieka w przyrodzie • rozwiną wrażliwość na problemy środowiska • rozwiną wrażliwość na piękno przyrody • zdobędą wiedzę w za... czytaj więcej  >

26
Maj 2010

Warsztaty hipoterapeutyczne

Warsztaty mają na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności hipoterapeutów na temat pracy z dziećmi autystycznymi na zajęciach hipoterapii wykorzystując behawioralną metodę terapii. Teorię i praktykę zajęć poprowadzą hipoterapeuci-terapeuci na codzień pracujący tą metodą w ośrodku dla dzieci autystycznych.... czytaj więcej  >

23
Maj 2010

XXIX Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polityków Społecznych

W 2011 roku odbędzie się XXIX ogólnopolska konferencja naukowa polityków społecznych, której głównym organizatorem jest, od 1990 r., Katedra Polityki Społecznej i Gospodarczej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Konferencja co roku gromadzi czołowych polskich przedstawicieli dyscypliny naukowej – Polityka Społeczna, i młodych adeptów tej ważnej dyscypliny naukowej. Dyskusje w sesjach plenarnych i tematycznych mają wpływ na proces dydaktyczny, a także wyznaczają kierunki ... czytaj więcej  >

21
Maj 2010

Weekendowe Szkolenie Fundacji "Pies dla Stasia"

Weekendowe szkolenie poświęcone jest w części prawidłowemu przygotowaniu psa do terapii wspomagającej (dobór, szkolenie nieawersyjne metodą behawioralną), a w części teorii i praktyce terapii z udziałem psa w różnych typach dysfunkcji fizycznych, umysłowych i społecznych, przede wszystkim u dzieci. Wykłady i warsztaty prowadzone są przez wykwalifikowanych i doświadczonych wychowawców - terapeutów i trenerów. Słuchacze otrzymują 100 stronicowy skrypt wykraczający treści... czytaj więcej  >

21
Maj 2010

Szkolenie "Podstawy Dogoterapii"

Cieszące się dużym zainteresowaniem szkolenie weekendowe, którego efektem jest wydanie certyfikatu ukończenia z wymienioną tematyką wykładów. Prowadzone przez doświadczonych dogoterapeutów, wychowawców dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, trenerów psów stosowanych do specjalnej terapii społecznej i niepełnosprawności fizycznych i umysłowych. Słuchacze otrzymują ponadstustronicowy skrypt obejmujący rozszerzoną tematykę szkolenia. Kurs odbywa się w ce... czytaj więcej  >

21
Maj 2010
21
Maj 2010

Konferencja podsumowująca w ramach projektu „EuPQua - Europejskie partnerstwo na rzecz jakości kształcenia zawodowego„

W imieniu Stowarzyszenia Semper Avanti i Partnerów serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji poświęconej podsumowaniu dwuletniego projektu partnerskiego: „EuPQua - Europejskie partnerstwo na rzecz jakości kształcenia zawodowego. Konferencja ma na celu zaprezentowanie wyników współpracy pomiędzy dziewięcioma organizacjami z całej Europy, które działają w obszarze europejskich programów edukacyjnych. Celem współpracy jest poprawa jakości usług świadczonych w ra... czytaj więcej  >

20
Maj 2010

ORTOPTYKA, Uczenie się poprzez widzenie, Ćwiczenia dla uczniów, Model wspomagania pracy oczu i mózgu

Celem szkolenia jest wprowadzenie w podstawowe zagadnienia z zakresu diagnozy i rehabilitacji ortoptycznej jak również wykorzystanie rehabilitacji ortoptycznej u dzieci z trudnościami w czytaniu. PROGRAM SZKOLENIA 1. Cele i zadania ortoptyki 2. Podstawowe wiadomości z zakresu rozwoju i budowy narządu wzroku 3. Rozwój i charakterystyka widzenia u dzieci 4. Przyczyny trudności w czytaniu 5. Badanie ortoptyczne pod kątem trudności w czytaniu 6. Rehabilitacja ortoptyczna: aparatura d... czytaj więcej  >

20
Maj 2010

Energetyka - Informatyka - Innowacje

20 maja 2010 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich (Sala Zielona) w ramach IV edycji Międzynarodowych Targów Energetyki EXPOPOWER 2010 oraz II edycji Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej GREENPOWER 2010 odbędzie się ogólnopolska konferencja Energetyka – Informatyka – Innowacje. Wydarzenie to jest skierowane głównie do producentów, sprzedawców oraz dystrybutorów energii. Organizatorami przedsięwzięcia są Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny, Międzynarod... czytaj więcej  >

19
Maj 2010

InterTech - International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientists

Środowisko doktorantów Politechniki Poznańskiej we współpracy z władzami Uczelni organizuje w Poznaniu ogólnotechniczną Konferencję naukową o zasięgu międzynarodowym „International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientists InterTech”, dedykowaną dla doktorantów i młodych naukowców (również tych posiadających stopień doktora). Przedsięwzięcie ma na celu zjednoczenie środowiska doktorantów z ośrodków naukowych w Polsce i w Europie, promowanie nowej... czytaj więcej  >

15
Maj 2010

Szkolenie podstawowe INPP „Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce wg programu Sally Goddard INPP”

Szkolenie podstawowe nt. odruchów według metody dr Sally Goddard z INPP w Chester, skierowane jest do nauczycieli i pedagogów pracujących w szkole z grupą. Uczestnicy poznają sposoby testowania przetrwałych - niezintegrowanych odruchów prymitywnych oraz sposoby korekcji w formie ćwiczeń ruchowych. Dr Sally Goddard jest autorką programu pracy z odruchami prymitywnymi i posturalnymi oraz ich wpływem na późniejszy rozwój ruchowy, poznawczy i emocjonalny dziecka. Uczenie się oparte ... czytaj więcej  >

15
Maj 2010

III Marsz Nadziei i Życia

Celem Marszu jest nagłośnienie idei dawstwa szpiku kostnego oraz przybliżenie społeczeństwu sytuacji osób chorujących onkologicznie. Oficjalna część Marszu odbędzie się w Magistracie Urzędu Miasta Krakowa. Znani artyści: Urszula Grabowska, Piotr Cyrwus i Artur Dziurman przeczytają listy napisane przez osoby chore onkologicznie, a także przez tych którzy mają kontakt z chorymi na białaczkę lub inne nowotwory. Listy zawierają nie tylko ich doświadczenia związane z chorobą, ... czytaj więcej  >

13
Maj 2010

X Kongres Pielęgniarek Polskich

I. Pielęgniarskie zasoby ludzkie i środowisko pracy Jakie strategie mogą zapewnić skuteczne zatrzymanie personelu pielęgniarskiego? Jaki wpływ mają kwalifikacje personelu pielęgniarskiego na zapewnienie jakości opieki? Co wpływa na przyjazne (pozytywne) środowisko pracy? Jaki jest wpływ przyjaznego środowiska pracy na bezpieczeństwo personelu pielęgniarskiego? Jak globalny międzynarodowy rynek pracy wpływa na zdrowie społeczeństwa? II. Pandemie i klęski żywiołowe ... czytaj więcej  >

12
Maj 2010

II Częstochowska Konferencja Młodych "Astrophisica Nova"

W dniach 12-13 maja odbędzie się w Planetarium Instytutu Fizyki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie II Częstochowska Konferencja Młodych "Astrophisica Nova". Młodzi adepci astronomii i dziedzin pokrewnych (magistranci, doktoranci) z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych będą przedstawiać swoje pierwsze osiągnięcia naukowe, posłuchają wykładów doświadczonych astronomów i obejrzą prezentacje w planetarium cyfrowym. Języki konferencyjne to: polski, angielski i ... czytaj więcej  >

11
Maj 2010

Konferencja "Organizacje pozarządowe, a aktywizacja społeczeństwa"

Konferencja "Organizacje pozarządowe, a aktywizacja społeczeństwa" jest skierowana do studentów, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz władz samorządu lokalnego. Jej głównym celem jest z jednej strony zachęcenie do działalności na rzecz dobra publicznego przez pokazanie najciekawszych inicjatyw z regionu z drugiej natomiast zacieśnienie współpracy między organizacjami pozarządowymi , a samorządem lokalnym. Gośćmi specjalnymi tej konferencji będą Pan Krzysztof Zanus... czytaj więcej  >

07
Maj 2010

„Wiele potrafię bezwzrokowo”- Ogólnopolska Konferencja

Program Konferencji 7 maja 2010 r. APS, budynek C, aula B „Wiele potrafię bezwzrokowo”- Ogólnopolska Konferencja dotycząca aktywizacji osób niewidomych i słabowidzących oraz wolontariatu z osobami niepełnosprawnymi wzrokowo. Konferencja pod honorowym patronatem Ministra Jarosława Dudy- Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz pod honorowym patronatem Prezydent m. st. Warszawy Pani Hanny Gronkiewicz- Waltz 10:00-10:15 – Uroczyste rozpoczęcie Konferencji. Po... czytaj więcej  >

05
Maj 2010

XLV Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego

Zjazdy Polskiego Towarzystwa Biochemicznego odbywają się co roku i organizowane są przez Oddziały Towarzystwa. Tegoriczny Zjazd organizuje Oddział Katowicki wspólnie ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym.... czytaj więcej  >

02
Maj 2010
01
Maj 2010

Wikiwarsztaty fotograficzne

Stowarzyszenie Wikimedia Polska zaprasza na warsztaty fotograficzne, które odbędą się w Łodzi, 1-3 maja 2010. Stowarzyszenie zajmuje się na co dzień promocją i wspieraniem Wikipedii i innych projektów Wikimedia, w tym także Wikimedia Commons – międzynarodowego repozytorium zdjęć, z których wszystkie są albo w domenie publicznej albo zostały udostępnione na licencjach spełniających kryteria Free Cultural Works.... czytaj więcej  >

01
Maj 2010

MATURY 2010

Zapraszamy na WIELKA MAJÓWKĘ " MATURY 2010 ". Proponujemy: start XIII Miedzynarodowych Mistrzostw Autostopowych Sopot-Praga, pamiątkowe zdjęcie maturzystów rocznik 2010, festiwal gier i zabaw na plaży, loty balonem na uwięzi, występy zespołów tanecznych i muzycznych"Muzyka z czterech stron świata", park linowy, nauka techniki marszu Nordic Walking. ... czytaj więcej  >

30
Kwiecień 2010

Spotkanie w domu matki

XXXIII Spotkanie. / od 1996r. /... czytaj więcej  >

28
Kwiecień 2010

Tournee Ballet Magnificat! Omega

TOURNÉE BALLET MAGNIFICAT OMEGA "SYN MARNOTRAWNY" 28 kwietnia -Starogard Gdański, godz. 19:00, Kino "Sokół", al. Jana Pawła II 2, impreza biletowana/20zł 29 kwietnia- Tczew, godz. 19:00, Centrum Kultury i Sztuki, ul. Stefana Kard. Wyszyńskiego 10, wstęp wolny 30 kwietnia- Gdańsk, godz. 17:00, scena obok Zielonej Bramy, ul. Długi Targ, wstęp wolny "Syn marnotrawny" jest współczesną adaptacją przypowieści z Ewangelii wg Św. Łukasza 15:11-32. Przedstawia historię małże... czytaj więcej  >

28
Kwiecień 2010

II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

Życie społeczne jest możliwe dzięki społecznemu uczestnictwu jednostek we wspólnocie. Biograficzne ramy pozwalają wyodrębnić odmienne (dla średniej i późnej dorosłości) typy tego społecznego uczestnictwa. Zakład Edukacji Zdrowotnej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Zakład Gerontologii Pedagogicznej, a także Zakład Ewaluacji Jakości Kształcenia Kujawsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową dotyczą... czytaj więcej  >

27
Kwiecień 2010

Aktywizacja Zawodowa

Dbając o zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku, Fundacja Grupy Ergo Hestia stworzyła i wprowadziła w życie projekt autorskich szkoleń "Aktywizacja Zawodowa", mających na celu przygotować osoby bezrobotne do efektywnego poszukiwania pracy. Szkolenia odbywają się w siedzibie firmy w Sopocie i trwają trzy dni. Są bezpłatne a podczas ich trwania uczestnicy zapoznają się z prawami, przywilejami i obowiązkami pracownika niepełnosprawnego, podstawami komun... czytaj więcej  >

Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję