SZKOLENIE OTWARTE Lider Kaizen i jego rola w zarządzaniu doskonaleniem

Organizator
LeanQ Team

Data / godziny wydarzenia
2013/08/29 – 2013/08/31
12:00 am

Opłata(y) za uczestnictwo
330-550 zł/dzień

Strona internetowa wydarzenia
www.lean.info.pl

SZKOLENIE OTWARTE  Lider Kaizen i jego rola w zarządzaniu doskonaleniem
Mapa niedostepna

Opis wydarzenia

Miejsce: Sopot

CEL SZKOLENIA: warsztat, który ma na celu nauczenie uczestników jak zarządzać zespołem i przebiegiem akcji Kaizen, pokażemy jak stosować techniki rozwiązywania problemów w trakcie prowadzenia akcji kaizen, jak stworzyć kartę stanowiskową koordynatora i lidera kaizen (rola, zadania, obowiązki i usprawnienia) oraz przede wszystkim jak motywować pracowników do zmian.

Adresaci: obecni i przyszli liderzy kaizen, managerowie i liderzy lean, pełnomocnicy ds zarządzania jakością, koordynatorzy ciągłego doskonalenia, project managerowie, specjaliści ds zarządzania procesem, członkowie zespołów Lean/Kaizen.

Prosimy o zapisy przez stronę internetową www.lean.info.pl lub e-mail marketing@lean.info.pl