Konferencja Naukowa “Zastosowania Algebry w Logice i Informatyce”

Organizator
Instytut Matematyki i Informatyki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Data / godziny wydarzenia
2012/02/27 – 2012/03/04
All Day

Opłata(y) za uczestnictwo
280zł dla uczestników oraz 170zł dla osób towarzyszących

Strona internetowa wydarzenia
http://ajd.czest.pl/~aalcs/index.php

Mapa niedostepna

Opis wydarzenia

Po szczegółowe informacje zapraszamy na stronę internetową konferencji.