Konferencja

Organizator:
Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy

Data / godziny wydarzenia:
2010-05-26 / 2010-05-26

Miejsce wydarzenia:
Nazwa obiektu:
Ulica i numer:
Miasto i kod:
Kraj:

Opis:

Celem ogólnym programu jest wychowanie dzieci i młodzieży w duchu poszanowania środowiska naturalnego jako największego sojusznika człowieka, zrozumienia prawa przyrody oraz wyrabia-nie nawyków właściwych zachowań mających na celu poszanowanie czystości otoczenia. Cele szczegółowe: • poznanie i rozumienie skutków działalności człowieka w przyrodzie • rozwiną wrażliwość na problemy środowiska • rozwiną wrażliwość na piękno przyrody • zdobędą wiedzę w zakresie: • warstwowej budowy lasu • fauny i flory lasu, z uwzględnieniem gatunków chronionych • ochrony środowiska naturalnego • roli i znaczenia lasu kształtują umiejętności: • wskazywania pozytywnych i negatywnych ingerencji człowieka w środowisku naturalnym • ukazywanie korzyści wynikających z racjonalnego i oszczędnego gospodarowania zaso-bami przyrody, • wyrabianie odpowiedniej postawy i przekonania w zakresie: • rozumienia własnej roli w ochronie środowiska oraz dbałości o zdrowie • świadomości zagrożeń środowiska przyrodniczego • doceniania wpływu przyrody na zdrowie człowieka • poszanowania wszelkiego życia Aktywny udział w konkursach, plastycznym i opisowym niewątpliwie wpłynie na zainteresowanie tematyką ekologiczną i jej stosowanie w przyszłości oraz na świadomość zagrożeń jakie wystąpią w przypadku zaniedbań środowiska i zaniechania jego ochrony.

Opłaty za uczestnictwo:
bezpłatne

Strona Internetowa:
www.eurobeskidy.org.pl

Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję